Internaten

De opdracht van onderwijsinternaten

Vanuit een katholiek opvoedingsproject willen onderwijsinternaten bijdragen aan de ontwikkeling en de ontplooiing van internen. Om dat te realiseren hanteren ze vier pedagogische basisdoelen.  

Fysieke en emotionele veiligheid bieden

Duidelijkheid en structuur zijn in onze complexe samenleving kostbare elementen. Kinderen en jongeren voelen zich veel beter bij een duidelijke dagindeling waarin een evenwicht is tussen studie en ontspanning. Internen vinden daarnaast ook een  luisterend oor bij hun vrienden en bij de opvoeders. 

Opgroeien is een weg van vallen en opstaan. Op internaat krijgen internen de kans om van fouten te leren. Dat bevordert hun  veerkracht om te kunnen omgaan met nieuwe en uitdagende situaties. 

Persoonlijke ontplooiing bevorderen

Ze bouwen  zelfvertrouwen op en ontwikkelen hun talenten via het activiteitenaanbod in de vrije tijd. Kinderen bloeien open op internaat, omdat er positieve aandacht wordt besteed aan aspecten in hun persoonlijkheid die thuis of op school soms minder uit de verf komen. Door met andere ogen te kijken, krijgen we zo een breder beeld van het kind. 

Leercoaching is een belangrijke opdracht van het internaat. Opvoeders zorgen voor een  rustig studieklimaat en ondersteunen de internen om hun leer- en werkmethode te optimaliseren. Samen met de internen wordt gezocht naar wat zij nodig hebben om tot groei te komen. Indien wenselijk organiseert het internaat overleg met ouders of school. 

Sociale ontwikkeling bevorderen 

Tijdens georganiseerde activiteiten of tijdens vrije momenten leren internen met elkaar omgaan en rekening houden met elkaar om een  fijne leefgroep op te bouwen. Ze leren conflicten oplossen onder de coachende aanwezigheid van opvoeders. Zo is het internaat een ideale oefenplaats voor het latere leven. 

Waarden en normen overdragen

Verbondenheid en dialoog met alle kinderen staan centraal in het samenleven in onze internaten. Deze verbondenheid biedt de kans om  richting en betekenis te geven aan het leven en het leren. De opvoeders helpen elk kind na een teleurstelling weer perspectief te zien. Ze geloven in de groeikansen van elk kind.  

Internen leren op een gewetensvolle en menswaardige manier omgaan met elkaar en met de wereld rondom hen.  Solidariteit, engagement en verantwoordelijkheid krijgen op internaat dan ook een concrete invulling.