Katholieke internaten

 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen telt 100 onderwijsinternaten. Deze zijn verspreid over vijf verschillende regio’s:  

  • 44 in West-Vlaanderen 
  • 22 in Oost-Vlaanderen 
  • 14 in Limburg 
  • 11 in Mechelen-Brussel  
  • 9 in Antwerpen 

Vanuit een katholiek opvoedingsproject willen onderwijsinternaten bijdragen aan de ontwikkeling en de ontplooiing van internen.  

De meeste internaten werken samen met meerdere scholen.  

De helft van de internaten vangt naast leerlingen secundair onderwijs ook leerlingen basisonderwijs op. Een vierde biedt zondagavondopvang aan. 

Een aantal internaten biedt flexibele opvang aan na overleg: 

  • Mogelijkheid tot volgen van training of les tijdens de internaatsuren 
  • Tijdelijke opvang (ouders op reis, zieke ouder …) 
  • Tweewekelijkse opvang (co-ouderschap) 
  • Externen studeren op internaat