thema

Eindtermen

Spring naar...

Lees meer op onze Pro-site

Samengevat

Een leraar bepaalt zelf niet alles wat in de klas aan bod komt. Een groot deel wordt door de overheid vastgelegd. Dat doet ze via eindtermen: het minimum van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Eindtermen maken duidelijk wat de samenleving van onderwijs verwacht.

Leerplannen garanderen dat die minimumdoelen aan bod komen in de klas, een taak die schoolbesturen meestal uitbesteden aan hun netwerkorganisatie. Leerplannen vertrekken daarbij van de visie op vorming van waaruit de school onderwijs verstrekt, het eigen pedagogisch project. Ze worden gekoppeld aan vakken en bevatten meer dan wat de eindtermen vragen. Ze nemen extra doelen en inhouden op die scholen belangrijk vinden in de vorming van leerlingen. Ze komen zo ook tegemoet aan leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken bovenop de minimumdoelen.

De grondwettelijke vrijheid van onderwijs houdt in dat de overheid niet alle onderwijstijd mag bezetten: er moet voldoende ruimte blijven voor scholen en leraren om eigen accenten te leggen. Met de nieuwe eindtermen is het evenwicht tussen wat de overheid vraagt en scholen zelf kunnen doen, helemaal zoek. Het Grondwettelijk Hof volgde Katholiek Onderwijs Vlaanderen hierin en vernietigde de eindtermen van de tweede en derde graad.

Visie

De eindtermen die het Vlaams Parlement op 10 december goedkeurde, zijn een bedreiging voor de kwaliteit en de vrijheid van het onderwijs. Er zijn te veel eindtermen en er is te weinig onderwijstijd om ze grondig te verwerven. Zo kunnen we geen kwaliteit bieden. Leerlingen zullen over alles nog iets leren, maar niets meer grondig.

De grondwettelijke vrijheid van onderwijs garandeert schoolbesturen de ruimte om een eigen pedagogisch project vorm te geven. De eindtermen bezetten de volledige onderwijstijd, zodat leerlingen geen brede vorming meer krijgen, leraren vooral lijstjes zullen afvinken, en scholen hun unieke pedagogisch project verdrongen zien.

De Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement gingen niet in op de ernstige kritiek van de Raad van State door de omvang en de gedetailleerdheid van de eindtermen drastisch terug te schroeven. Daarom besliste  de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om bij het Grondwettelijk Hof de vernietiging ervan te vragen. Meteen meldden zich een hondertal schoolbesturen om mee een procedure te starten. Ook VCOV, de koepel van ouderverenigingen van het vrij onderwijs, stapt mee naar het Grondwettelijk Hof. Op 16 juni deed het Grondwettelijk Hof een uitspraak en vernietigde ze de eindtermen tweede en derde graad.

Artikels

sla link op in klembord