Voor ouders

 

Goede leeromgeving

sla link op in klembord

In de meeste gevallen gaat aan de keuze voor het internaat een bewust denkproces vooraf door ouders en kinderen samen. De keuze voor een specifiek opvoedingsproject of voor een bepaalde studierichting blijft een belangrijke reden waarom kinderen en jongeren op internaat gaan. 

Jouw kind op internaat: de kracht van onderwijsinternaten!

Studeren is niet vanzelfsprekend in een wereld vol afleiding, keuzemogelijkheden en sociale media. Het internaat biedt een gunstige leeromgeving dat een aantal uitdagingen bij voorbaat neutraliseert en waarbij leermoeilijkheden soms sneller ontdekt worden. Studeren in het secundair onderwijs, en zelfs in de lagere school, veronderstelt namelijk een goede basisuitrusting. 

Sociale ontwikkeling

sla link op in klembord

Een tweede reden is dat kinderen andere kinderen nodig hebben om open te bloeien en hun eigen identiteit te ontwikkelen. Op internaat gun je als ouder je kind die sociale omgeving waar het samen met andere kinderen kan opgroeien.  

Het internaat kan kinderen helpen hun sociale vaardigheden te ontwikkelen en vormt als het ware een mini-maatschappij: internen komen er vanuit een heel diverse thuissituatie en achtergrond samen, met een eigen persoonlijkheid, karakter en interesses. Ze leren er rekening houden met elkaar en een positieve groepsgeest uit te bouwen via een georganiseerd en gevarieerd activiteitenaanbod. Ze leren omgaan met conflicten, worden aangemoedigd afspraken te maken en deze na te leven.  

Het internaat biedt zo een krachtig opvoedingsmilieu aan waarin kinderen en jongeren leren samenleven tegen de huidige tendensen van individualisme en polarisering in. Ze leren er verantwoordelijkheid opnemen voor zichzelf en voor de groep. Door te leren uit fouten en door nieuwe kansen te krijgen, ontwikkelen internen het nodige zelfvertrouwen om veerkrachtig in het leven te staan en met nieuwe, uitdagende situaties om te gaan. Ze ontplooien zichzelf in verbondenheid met de anderen en met de wereld. 

Rustpunt

sla link op in klembord

In bepaalde situaties kan het internaat een rustpunt betekenen wanneer het thuis even moeilijk gaat: als je als ouder ziek bent, wanneer je er alleen voor staat … In deze situaties is het belangrijk om preventief op de realiteit in te spelen. Veel ouders zien het belang in van de structuur en continuïteit in opvoeding. Zeker wanneer zij die thuis gedurende de week onvoldoende kunnen garanderen. Het getuigt dan ook van verantwoordelijkheidszin wanneer ouders hun eigen leefsituatie in functie van de opvoeding en het welzijn van hun kind kritisch bevragen en indien nodig maatregelen treffen. 

Het beste voor je kind 

sla link op in klembord

Wat de motieven ook zijn, in de keuze voor een internaat staat het welzijn van kinderen en jongeren steeds centraal. Iedere ouder wil namelijk het beste voor zijn kind. 

Het internaat heeft ons een kind gegeven dat gelukkig en spontaan is.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om dit alsnog toe te laten.

De meerwaarde van het internaat is echt de studiebegeleiding en de structuur die ze geven aan de internen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Mijn zoon was eigenlijk niet zo sociaal. We zien dat hij hier op internaat sociaal is open gebloeid. Hij heeft op internaat echte vrienden gemaakt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om dit alsnog toe te laten.