Rapport praktijkcommissie eindtermen brengt onderwijs geen stap verder

Het rapport van de praktijkcommissie die de haalbaarheid van de nieuwe eindtermen moet opvolgen blijkt een maat voor niets. De commissie maakt niet waar wat ze beloofde: een evaluatie na één schooljaar, zodat de nodige bijsturingen aan de eindtermen kunnen gebeuren voor de derde graad ermee aan de slag gaat.
ma 2 mei 2022

Resultaten brede bevraging directies en leraren modernisering so 2de graad

De modernisering van het secundair onderwijs (so) ging op 1 september 2021 van start in de tweede graad. Het betreft zowel een structurele vernieuwing met een nieuwe matrix van studierichtingen als een inhoudelijke vernieuwing met nieuwe eindtermen algemene vorming, nieuwe specifieke eindtermen en beroepskwalificaties die inhoudelijk richting geven aan de nieuwe studierichtingen.
wo 9 maart 2022

VDAB en Katholiek Onderwijs Vlaanderen slaan handen in elkaar om lerarentekort aan te pakken

Scholen en bedrijven kunnen de uitdagingen in onze snel veranderende samenleving beter aanpakken in een goede samenwerking met elkaar. Een vlotte overgang van school naar werk, een cultuur en aanbod van levenslang leren en nog meer sterke leraren zijn daarbij speerpunten. Om die samenwerking te bestendigen tekenden VDAB, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Vlaams minister van Werk Hilde Crevits vandaag een samenwerkingsovereenkomst in het Maria Assumptalyceum in Laken.
ma 14 februari 2022

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt verlichting energiefactuur voor scholen

Ook voor het onderwijs dreigt het gewicht van de stijgende energieprijzen een onoverkomelijk probleem te worden. De prijzen stijgen al maanden en swingen de voorbije weken de pan uit, waardoor verwarmen en verlichten een steeds grotere hap uit het budget neemt. Bovendien neemt het verbruik toe door de sinds coronatijden noodzakelijke ventilatie en verluchting. Voor de katholieke scholen wordt de meerkost in 2021 en 2022 geraamd op 45 miljoen euro. Scholen krijgen het financieel steeds benauwder en moeten op hun pedagogische werking besparen. Zij kunnen immers die extra energiekosten niet met andere openbare middelen – zoals compensaties van gemeenten of provincies – compenseren. Die extra-kost mag niet zomaar doorgerekend worden op de schoolfactuur voor de ouders. Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt daarom dat de overheid ook voor scholen de factuur verlicht.
vr 4 februari 2022

Katholiek volwassenenonderwijs lanceert volledig digitaal aanbod LEAH

7 van 8 katholieke centra voor volwassenenonderwijs lanceren vandaag LEAH (LEarning At Home), een opleidingsaanbod dat volledig digitaal af te werken is. Daarmee bundelen de zeven CVO’s, die vandaag samen 75.000 cursisten tellen, hun opleidingsaanbod voor afstandsonderwijs op één centraal platform en spreken ze nieuwe doelgroepen aan. Zo spelen ze in op de groeiende nood aan levenslang leren en de vraag van cursisten naar voldoende flexibiliteit. LEAH wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van de Vlaamse overheid voor de relance van het volwassenenonderwijs.
vr 21 januari 2022

Luchtkwaliteit: nood aan investeringsplan voor komende winters

Vandaag vragen parlementsleden Loes Vandromme en Jean-Jacques De Gucht om een luchtbehandelingsplan in het Vlaams onderwijs. Na het plan ter financiering van de CO2-meters is het moment gekomen dat er dringend werk gemaakt wordt van een luchtbehandelingsplan. Dat is des te meer noodzakelijk omdat vele scholen kampen met een sterk verouderd gebouwenpark.
ma 6 december 2021