Broodje Onderwijs: word ambassadeur!

We willen meer mensen motiveren om de stap naar de klasvloer te zetten. Als netwerkorganisatie houden we al jaren dat thema bovenaan de agenda en formuleren we geregeld beleidsvoorstellen. Maar wat als scholen zelf potentiële leraren kunnen rekruteren bij hun leerlingen? In Hoogstraten proberen ze het uit en dat voorbeeld verdient navolging.
do 16 maart 2023

Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaat aan de slag met Vlaamse Toetsen, die ze met eigen doelen verrijkt

Katholiek Onderwijs Vlaanderen reageert tevreden op het advies van de Raad van State en gaat aan de slag met de Vlaamse Toetsen door die met eigen items te verrijken.
vr 10 februari 2023

Nieuwe lessentabellen voor tweede en derde graad secundair onderwijs: opnieuw meer ruimte voor keuzes van de school

Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt vandaag de minimum-modellessentabellen voor de tweede en derde graad in het secundair onderwijs voor. Met deze lessentabellen zijn scholen zeker dat ze voldoende tijd voorzien om de minimumdoelen (eindtermen) te bereiken. Dankzij de versoberde minimumdoelen worden scholen meer dan voordien de regisseur van hun lesaanbod en maken ze bovenop de minimumdoelen doordachte eigen keuzes op vlak van inhouden en pedagogisch-didactische aanpak.
do 9 februari 2023

Katholiek Onderwijs Vlaanderen herhaalt vraag om onderwijsorganisatie grondig te herdenken

De netwerkorganisatie en ledenvereniging van katholieke scholen in Vlaanderen en Brussel blijft vragende partij voor een ‘new deal’ in het onderwijs om het lerarentekort aan te pakken.
vr 27 januari 2023

IDP 2022: onderwijskwaliteit daalt waar er leraren tekort zijn

Scholen die met een groter tekort aan leraren kampen, zien hun leerprestaties sterker dalen. Dat is de belangwekkendste conclusie van het jaarlijkse onderzoek van de IDP-toetsen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen door onderwijseconomen Kristof De Witte en Letizia Gambi (KU Leuven).
vr 13 januari 2023

Onderwijsinspectie verlengt goedkeuring leerplannen eerste graad Katholiek Onderwijs Vlaanderen

De Vlaamse onderwijsinspectie verlengt de goedkeuring van de leerplannen voor de eerste graad van Katholiek Onderwijs Vlaanderen met een schooljaar, tot 1 september 2024. Daarop besliste de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om zijn aanvraag tot gelijkwaardige eindtermen voorlopig op te schorten.
di 25 oktober 2022

Stop de polarisering, een inclusieve samenleving creëer je samen

Oktober is de maand van de inclusie en de zoektocht naar inclusief onderwijs kreeg de voorbije week ruim aandacht in de media. Of het debat over inclusief onderwijs daarmee is verrijkt, is een andere zaak. Als directiecommissie buitengewoon onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen betreuren we de polarisatie die het onderwijs wordt opgedrongen. Dat is het omgekeerde van wat we willen bereiken en met deze open brief willen we oproepen om niet mee te doen aan dat opbod.
za 15 oktober 2022