Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt organisatie en financiering van onderwijslandschap grondig te heroverwegen

Om het nijpende lerarentekort, het gebrek aan moderne schoolgebouwen en de versnippering van schaarse onderwijsmiddelen tegen te gaan, wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen het gesprek aangaan met het oog op een grondige heroverweging van het Vlaamse onderwijslandschap. Die oefening moet scholen toelaten om met zo veel mogelijk pedagogisch comfort aan onderwijskwaliteit te blijven werken in het belang van elke leerling. Katholiek Onderwijs Vlaanderen legt alvast mogelijke pistes op tafel. Binnen het katholieke onderwijsnetwerk en met de sociale partners wordt de dialoog hierrond opgestart.
do 30 november 2023

Oktobertelling 2023: Technisch en beroepsonderwijs worden populairder

Katholiek Onderwijs Vlaanderen behoudt een stabiel leerlingenaantal. De leerlingencijfers volgen de evolutie van de geboortecijfers. 754.021 leerlingen startten het schooljaar op een katholieke school. Wat opvalt, is dat de technische en beroepsrichtingen populairder worden.
wo 4 oktober 2023

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt oplossing busvervoer in buitengewoon onderwijs

Eén maand na de start van het schooljaar zitten nog steeds leerlingen langer dan anderhalf uur per rit op de bus naar of van hun buitengewone school. Daarnaast geeft 6 op 10 scholen aan dat het leerlingenvervoer hen na een maand nog dagelijks kopzorgen baart.
zo 1 oktober 2023

Reactie op Septemberverklaring

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is tevreden dat de Vlaamse regering in haar Septemberverklaring ook aan het onderwijs heeft gedacht, en middelen voorziet voor meerdere doeleinden.
ma 25 september 2023

Leesvaardigheid: Katholiek Onderwijs Vlaanderen pleit voor collectief engagement

De onderwijsverstrekkers waren vandaag te gast in het Vlaams Parlement voor een gedachtewisseling over de laatste PIRLS-resultaten, een internationale leesvaardigheidstoets bij leerlingen uit het vierde leerjaar. Katholiek Onderwijs Vlaanderen legde de nadruk op de inspanningen die het onderwijsveld de voorbije jaren geleverd heeft, maar ook op de belemmerende factoren en hoe die kunnen weggewerkt worden.
do 6 juli 2023

Klassenraden delibereren nog grondiger met Databistro

De delibererende klassenraden behoren tot de belangrijkste momenten in de schoolloopbaan van jongeren. Onder impuls van ‘project Databistro’ van Katholiek Onderwijs Vlaanderen houden klassenraden zichzelf een spiegel voor om hun deliberatiebeleid te verbeteren en grondigere studieadviezen uit te schrijven voor leerlingen.
wo 28 juni 2023

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil dat scholen infrastructuurwerken kunnen blijven uitvoeren

Door een nieuw decreet dreigen scholen te worden uitgesloten van subsidie voor investeringen in infrastructuur en schoolgebouwen. De Vlaamse overheid verplicht scholen namelijk om hun lokalen open te stellen om nog aanspraak te maken op subsidies. Voor veel scholen is dat niet altijd mogelijk.
do 8 juni 2023