Pedagogische begeleiding

De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen is er voor elke onderwijsinstelling die lid is van onze netwerkorganisatie. We staan met onze ploeg pedagogisch begeleiders elke dag klaar om samen met de onderwijsprofessionals in onze scholen(gemeenschappen), centra voor volwassenenonderwijs en internaten te bouwen aan het onderwijs van morgen.
 

De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen is er voor elke onderwijsinstelling die lid is van onze netwerkorganisatie. We staan met onze ploeg pedagogisch begeleiders elke dag klaar om samen met de onderwijsprofessionals in onze scholen(gemeenschappen), centra voor volwassenenonderwijs en internaten te bouwen aan het onderwijs van morgen. We vertrekken daarvoor – zoals omschreven in de decretale opdrachten voor de pedagogische begeleidingsdiensten – vanuit de eigenheid van het pedagogische project van de school en bekijken hoe we samen op weg kunnen gaan. Ons doel is om alle katholieke scholen zo goed mogelijk op pedagogisch-didactisch vlak te ondersteunen. De ontwikkeling en het leren van iedere leerling komen in al onze begeleidingsactiviteiten op de eerste plaats.

Met de pedagogische begeleiding willen we de kwaliteitsontwikkeling in alle katholieke scholen maximaal stimuleren door in te zetten op het meesterschap van alle onderwijsprofessionals. We gaan als pedagogisch begeleiders in op concrete vragen van leraren, directeurs, bestuurders … en voorzien eveneens een eigen aanbod voor de verschillende doelgroepen. Onze kernopdracht bestaat erin om scholen(gemeenschappen), centra en internaten te ondersteunen bij de ontwikkeling en de uitbouw van een eigen en krachtdadig pedagogisch beleid.

De wereld staat niet stil en dat vertaalt zich ook in ons onderwijs. We willen als pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen krachtdadig tegemoetkomen aan de ons toevertrouwde opdrachten en rekening houden met die wijzigende context. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil door de klemtoon te leggen op ‘schoolnabijheid’ en een ‘efficiënte inzet van de expertise’ van onze pedagogisch begeleiders meer dan ooit waarmaken waar we als pedagogische begeleiding goed in zijn.