persbericht

Onderwijsinspectie verlengt goedkeuring leerplannen eerste graad Katholiek Onderwijs Vlaanderen

di 25 oktober 2022
De Vlaamse onderwijsinspectie verlengt de goedkeuring van de leerplannen voor de eerste graad van Katholiek Onderwijs Vlaanderen met een schooljaar, tot 1 september 2024. Daarop besliste de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om zijn aanvraag tot gelijkwaardige eindtermen voorlopig op te schorten.

“We zijn tevreden dat de onderwijsinspectie onze leerplannen ook voor volgend schooljaar alsnog goedkeurt en onze leraren hun voorbereidingen en lesmateriaal kunnen behouden”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Onze raad van bestuur besloot dan ook om onze gelijkwaardigheidsaanvraag als bewarende maatregel op te schorten en we kijken uit naar de grondig versoberde minimumdoelen.”

“Omdat wij ervan overtuigd zijn dat het voor leraren geen goede zaak is dat ze jaar na jaar met andere kaders worden geconfronteerd, nemen wij het initiatief om de tijdelijke goedkeuring van de leerplannen voor de eerste graad secundair onderwijs van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen met één jaar te verlengen.”, aldus Lieven Viaene, inspecteur-generaal. “Dit betekent concreet dat de leraren die momenteel met dit leerplan aan de slag zijn, minsten de garantie krijgen dat ze ook in het schooljaar 2023-2024 met dit zelfde instrument, dat gebaseerd is op de momenteel geldende eindtermen, aan de slag kunnen blijven.”

Stabiliteit voor leraren en schoolteams gevrijwaard

sla link op in klembord

Op 23 augustus besliste de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om gelijkwaardige eindtermen voor de eerste graad in te dienen. Omdat de leerplannen door de onderwijsinspectie niet werden goedgekeurd voor het schooljaar 2023-2024, dreigden scholen en lerarenteams zonder leerplannen te vallen. Met gelijkwaardige eindtermen als bewarende maatregel verzekeren we de continuïteit: schoolteams en leraren zouden toch verder kunnen met het lesmateriaal en de voorbereidingen die ze al hadden ontwikkeld.

Na overleg met minister Weyts en Katholiek Onderwijs Vlaanderen bevestigt de onderwijsinspectie nu formeel dat de leerplannen eerste graad secundair onderwijs ook goedgekeurd zijn voor schooljaar 2023-2024. Na de ontwikkeling van nieuwe minimumdoelen voor de tweede en derde graad worden namelijk nieuwe minimumdoelen voor de eerste graad ontwikkeld.

Daardoor vervalt de nood voor een gelijkwaardigheidsaanvraag als bewarende maatregel. Bijgevolg besliste de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen die aanvraag op te schorten.

Grondige versobering door nieuwe minimumdoelen

sla link op in klembord

Volgens de mededeling van de onderwijsinspectie verwachten we schooljaar 2024-2025 met nieuwe minimumdoelen voor de eerste graad aan te vatten. Die minimumdoelen zullen net zoals de minimumdoelen voor de tweede en de derde graad grondig versoberd worden. Op basis daarvan zullen ook de leerplannen van de eerste graad grondig versoberd worden met ruimte voor eigen inhoudelijke en didactische keuzes.