Nieuws

 • 27 mei 2020

  Vanaf 1 juli 2020 vervalt de mogelijkheid om niet-ingevulde vervangingen in het basis- en secundair onderwijs om te zetten in vervangingseenheden. Vanaf het schooljaar 2020-2021 is het dus niet meer mogelijk om deze eenheden in te zetten om de schoolwerking te ondersteunen.

 • 27 mei 2020

  Het nooddecreet II voor onderwijs naar aanleiding van COVID-19 maakt het mogelijk voor het secundair onderwijs om in het lopende schooljaar 2019-2020 een gesubsidieerde vervanger aan te stellen. Dat kan als de afwezigheid van het te vervangen personeelslid aanvangt op of na 1 juni en dat voor een afwezigheid van tien of meer werkdagen.

 • 27 mei 2020

  De overheid besliste om de opschorting van de werking van de Vlaamse Reaffectatiecommissie voor de scholen en personeelsleden in een scholengemeenschap ongedaan te maken. Daardoor zullen personeelsleden die ter beschikking zijn gesteld in een school die tot een scholengemeenschap behoort, opnieuw een reaffectatie of wedertewerkstelling verkrijgen vanuit de Vlaamse reaffectatiecommissie.

 • 26 mei 2020

  Na grondige afwegingen naar haalbaarheid, kiezen sommige scholen ervoor om toch een zomerklas aan te bieden.

 • 26 mei 2020

  De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken voor de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een gedreven collega om in de pedagogische begeleidingsdienst van regio Mechelen-Brussel aan de slag te gaan als schoolbegeleider SO (100%).

 • 26 mei 2020

  De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken voor de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een gedreven collega om in regio Antwerpen aan de slag te gaan als pedagogisch begeleider SO Nederlands, taal en OKAN (deeltijds).

 • 26 mei 2020

  De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken voor de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een gedreven collega om in de pedagogische begeleidingsdienst van regio Antwerpen aan de slag te gaan als vakbegeleider fysica en STEM (deeltijds).

 • 26 mei 2020

  De vorming rond masterplanning schoolinfrastructuur stond gepland in mei 2020. Corona stak daar een stokje voor, maar we plannen deze opnieuw in het najaar van 2020.

 • 26 mei 2020

  Alle leerlingen samen terug naar school voor het einde van het schooljaar? Neen, met de huidige veiligheidsvoorschriften kan dat niet. Alle leerlingen deeltijds terug naar school tegen die tijd? Misschien is dat wel haalbaar.

 • 26 mei 2020

  Met het ongewone einde van een bewogen schooljaar in zicht, richten we ons heel specifiek tot onze besturen met een uitnodiging voor een diocesane Zoom-meeting.

  In onderling overleg hebben de bisschoppelijk gedelegeerden en de ankerfiguren voor besturenwerking besloten om in elke regio een video-overleg ‘vanuit uw kot’ te organiseren met twee actuele agendapunten:

Pagina's

In dialoog

Jongste editie:
mei 2020

Leeftocht

Jongste editie:
mei 2020