persbericht

Commissie van Wijzen: draagvlak voor een ‘new deal’ groeit

di 19 december 2023
Commissie van Wijzen: draagvlak voor een ‘new deal’ groeit

De Commissie van Wijzen levert een belangrijke aanzet om de actuele onderwijscrisis op middellange termijn structureel van antwoord te dienen. Heel veel van de voorstellen in het rapport zijn al eerder voorgesteld door de onderwijsverstrekkers op andere fora. Het draagvlak voor een ‘new deal’ groeit.

Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen: “We zijn tevreden dat zaken in het rapport ter sprake komen die, wat ons betreft, al veel eerder aangepakt hadden kunnen worden. De ernst van het lerarentekort, de infrastructuurnoden en de dalende koopkracht van scholen vereisen doortastende maatregelen.”

Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder GO!: “Dit rapport vormt een goede blauwdruk om het toekomstige onderwijsbeleid op te enten. Het GO! hoopt van harte dat de Vlaamse regering hier daadkrachtig mee aan de slag gaat.”

Walentina Cools, algemeen directeur OVSG: “We appreciëren dat het rapport vertrekt vanuit vertrouwen in de professionaliteit van directies en teams. We waren ook al lang vragende partij voor een loopbaanpact en dit rapport geeft daar de bouwstenen voor. Meer autonomie voor scholen en besturen om een modern HR-beleid te voeren op maat van de lokale context is een basisvoorwaarde om kwaliteitsvol onderwijs uit te bouwen.”

Paul Buyck, coördinator OKO: “OKO vindt het positief dat de autonomie van de schoolbesturen en de diversiteit in het onderwijslandschap benadrukt wordt, maar zal goed bewaken dat de sterke schoolbesturen van de kleine onderwijsverstrekkers hun eigen plek kunnen bewaren.”

De tekst biedt een consistent en geïntegreerd geheel van principes en krachtlijnen die wat ons betreft zeker de basis kunnen vormen voor een nieuw onderwijspact. De aanbevelingen zijn belangrijke startvoorstellen om aan die principes en krachtlijnen invulling te geven. Katholiek Onderwijs Vlaanderen, GO!, OVSG en OKO vinden in het rapport uitgangspunten terug die ze zelf al eerder hebben aangekaart. Die sluiten aan bij wat besturen en directies in de praktijk ervaren én vragen om kwaliteitsvol onderwijs te maken. De professionaliteit van schoolteams en autonomie van scholen en schoolbesturen, meer ruimte voor een modern personeelsbeleid, een efficiënte onderwijsorganisatie … zijn onontbeerlijk om het onderwijs grondig en ten goede te hervormen.

De onderwijsverstrekkers hebben de waarschuwing van de Commissie goed gehoord. Dit rapport is geen menu waaruit je zomaar kan kiezen, want dan doe je geheel tekort en bereik je misschien het omgekeerde van wat je bedoelt. Katholiek Onderwijs Vlaanderen, GO!, OVSG en OKO hopen dat de volgende Vlaamse regering de krachtlijnen van dit voorstel in zijn geheel meeneemt naar het volgende regeerakkoord.