Affiche "Handelingsplanning realiseren in het buitengewoon onderwijs"

Van de "beginsituatie" tot de "evaluatiefase" geeft deze affiche (50x70 cm) een schematisch overzicht van de handelingsplanning in het buitengewoon onderwijs.

Per stuk kost deze affiche 5 EUR voor niet leden en 3,5 EUR voor leden. De korting wordt verrekend op de factuur.

Jaar: 
2020
5