Werkgroep OV1/OV2

Deze werkgroep heeft voorbeelden verzameld van operationele (concrete) doelen die geformuleerd zijn vertrekkende van de ontwikkelingsdoelen OV1-OV2. Ze hebben een CD-rom uitgegeven, deze CD-rom is enkel een inspiratiebron en dus geen limitatieve lijst van operationele doelen. Het kiezen van ontwikkelingsdoelen en het formuleren van operationele doelen is en blijft de verantwoordelijkheid van het multidisciplinair team in de school.

De bestanden van deze CD'rom staan hieronder weergegeven.

Het formuleren van operationele doelen moet gebeuren op basis van de beschreven visie op de ontwikkelingsdoelen en de visie betreffende ontwikkelingsdoelen en handelingsplanning.