Onderwijsloopbaanbegeleiding

De school speelt een centrale rol bij het opvolgen en begeleiden van de schoolloopbanen van haar leerlingen. Schoolloopbaanbegeleiding is één van de begeleidingsdomeinen van de leerlingenbegeleiding, tegelijk nauw verweven met de studiebeoordeling en keert dan ook terug in de dagelijkse lespraktijk. Ze werkt toe naar een aantal gemeenschappelijke scharniermomenten zoals de overstap van kleuter- naar lager onderwijs, van basis naar secundair en van secundair naar hoger onderwijs.

Documentatie