Rechtspositie van de lerende in het buitengewoon onderwijs

Zowel de leerling als zijn ouders hebben een aantal rechten en plichten. Deze hebben bij betrekking op diverse aspecten van het schoolbeleid. De meeste hiervan vinden een vertaling in het schoolreglement.

Onder rechtspositie van de lerende vallen onderwerpen als:

  • Orde en tucht
  • Bewaren en doorgeven van leerlingengegevens
  • Privacy
  • Ouderlijk gezag/school en echtscheiding
  • Klachtenregeling

Documentatie