Radicalisering en polarisering

Scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met polarisering en radicalisering. Het welbevinden van leerlingen wordt erdoor op de proef gesteld. De relatie tussen leerlingen en ouders enerzijds en leraren, opvoeders en directie anderzijds staat onder druk.

Ons aanspreekpunt radicalisering ondersteunt je op een constructieve manier bij al je vragen.

  • Hoe zet je een schoolbeleid op rond radicalisering en polarisering?
  • Hoe kan je met al je leerlingen werken aan anti-radicalisering?
  • Hoe reageer je op zorgwekkend gedrag van leerlingen?
  • Hoe voer je moeilijke gesprekken met leerlingen?
  • Wanneer, hoe en waarom betrek je de ouders? 
  • Wat zijn aandachtspunten wanneer je contact opneemt met de politie? 
  •  … 

In het kader van katholieke dialoogschool begeleiden wij je ook bij het voeren van een diversiteitsbeleid.
Het wil vanuit de dialoog een antwoord bieden op prangende vragen in het omgaan met verschillen.
Voorbeelden zijn:

  • het dragen van religieuze symbolen;
  • niet wensen deel te nemen aan bepaalde lessen of activiteiten;
  • de betrokkenheid van ouders in die gevallen;

Via onderstaande links word je op weg geholpen:

Ministerie van Onderwijs

Het Ministerie van Onderwijs heeft van zijn kant een aantal initiatieven ontwikkeld.
Op de website vind je een aantal handvatten en lesmateriaal.
Je kan er ook doorklikken naar het netwerk van islamexperten, de theologische infolijn en de opvoedingslijn.