Waar staan we voor?

Waarom zijn we er? Wie zijn we, wat doen we en voor wie doen we dit? 

Waar willen we naartoe met onze organisatie? Wat is ons perspectief op 5 à 10 jaar? Wat zijn onze prioriteiten en richtinggevende inzichten hieromtrent?