Voordrachtgevers

In de derde graad van het TSO en het BSO, in de opleiding Verpleegkunde (HBO5) en in het deeltijds BSO kan iemand (die geen lid is van het schoolbestuur en geen personeelslid is van de school) voordrachten geven vanuit zijn deskundigheid en ervaring in de arbeidsmarkt en de bedrijfswereld. .