Campagne volwassenenonderwijs

Op vrijdag 3 mei 2019 lanceert Katholiek Onderwijs Vlaanderen haar campagne naar aanleiding van de schaalvergrotingsoperatie voor het volwassenenonderwijs.

Wat is volwassenenonderwijs precies? 

Het volwassenenonderwijs, vaak veelal avondonderwijs of onderwijs voor sociale promotie genoemd, richt zich op niet-leerplichtigen om hen kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen die nodig zijn voor de persoonlijke ontwikkeling, het maatschappelijk functioneren, het verder deelnemen aan onderwijs of het uitoefenen van een beroep. Er bestaat een bijzonder grote variëteit in het aanbod dat zich situeert op het niveau van het secundair onderwijs en waar erkende studiebewijzen worden uitgereikt. 

Waarom deze campagne?

Vanaf september 2019 zal het landschap binnen het Vlaamse volwassenenonderwijs er volledig anders uitzien. Vanwege een door de overheid opgedragen schaalvergrotingsoperatie zal het aantal katholieke centra dalen van ongeveer veertig tot negen grotere gehelen. Deze oefening in schaalvergroting blijft niet zonder gevolgen voor de cursisten, het personeel, de directies en de centrumbesturen. De campagne dient om deze transformatie en de troeven van het volwassenenonderwijs onder de aandacht te brengen.

Waarom nu een schaalvergroting?

Het volwassenenonderwijs maakt een fusieproces door dat moet resulteren in hogere zichtbaarheid, professionelere werking, sterkere profilering, betere bediening en begeleiding van de cursist, en meer beleidsvoerend vermogen zodat het volwassenenonderwijs zich meer kan profileren als kansenonderwijs.

Getuigenissen

  • Directeurs Johan Nicasie en Carmen Wullaert:

“We zijn ervan overtuigd dat het volwassenenonderwijs een zeer belangrijke rol kan blijven spelen in het stimuleren van een leercultuur een leven lang.”

  • Bestuurder Jan Meers:

“Door de schaalvergroting kunnen wij nu als bestuur veel professioneler samenwerken, kunnen wij initiatieven nemen die we in het verleden niet konden nemen.”

  • Leraren Patrick en Ruben:

“We willen echt bruggenbouwers zijn: mensen verrijken, versterken en verwonderen. Dat is echt ons doel hier in het volwassenenenonderwijs.”

  • Cursisten An-Charlotte, Isabelle en Christiaan:

“Voor mij is het heel belangrijk in het volwassenenonderwijs dat je stage doet, maar dat je ondertussen ook lessen volgt.” 

Voor vragen over het volwassenenonderwijs kun je terecht bij het team van het postinitieel onderwijs.

03 mei 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en een universiteit. We zijn een grote netwerkorganisatie: meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt immers in het katholiek onderwijs. In deze rubriek brengen we dat netwerk in beeld.

02 mei 2019

In het Vlaams onderwijs wordt er volop hervormd en dat vertaalt zich in de nodige media-aandacht. Vreemd dat de ingrijpende hervormingen in het volwassenenonderwijs daarbij in de schaduw blijven.