persbericht

Katholiek Onderwijs Vlaanderen dient verzoekschrift in bij Grondwettelijk Hof

wo 19 mei 2021
Zoals besloten op de raad van bestuur van 11 februari 2021 dient Katholiek Onderwijs Vlaanderen, samen met 113 schoolbesturen en VCOV, de oudervereniging van het vrij onderwijs, het verzoekschrift in waarmee het aan het Grondwettelijk Hof de schorsing en vernietiging van de eindtermen van de tweede en derde graad in het secundair onderwijs vraagt.

“Men heeft de kar van de eindtermen zo overladen, dat scholen en leraren in hun vrijheid worden beknot. De rijke diversiteit aan schoolprojecten die het katholiek onderwijs uitmaken, komt zo in gevaar. Er zijn te veel eindtermen en er is te weinig onderwijstijd om ze grondig te verwerven. Zo kunnen we geen kwaliteit bieden. Leerlingen zullen over alles nog iets leren, maar niets meer grondig”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Dus zijn we genoodzaakt de reddingsboei te grijpen die de rechtstaat ons biedt: een procedure bij het Grondwettelijk Hof.”

“Men heeft de kar van de eindtermen zo overladen, dat scholen en leraren in hun vrijheid worden beknot. De rijke diversiteit aan schoolprojecten die het katholiek onderwijs uitmaken, komt zo in gevaar. Er zijn te veel eindtermen en er is te weinig onderwijstijd om ze grondig te verwerven. Zo kunnen we geen kwaliteit bieden. Leerlingen zullen over alles nog iets leren, maar niets meer grondig”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Dus zijn we genoodzaakt de reddingsboei te grijpen die de rechtstaat ons biedt: een procedure bij het Grondwettelijk Hof.”

Ouders trekken mee aan de kar

sla link op in klembord

Ook het VCOV (Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen van het vrij onderwijs) trekt mee naar het Grondwettelijk Hof.

“Onze oudste zoon moet over anderhalf jaar aan zijn middelbare studies beginnen. We zoeken een school die bij hem past. Alle kinderen zijn verschillend en de vrijheid van onderwijs garandeert ouders dat zij een bewuste schoolkeuze kunnen maken, die bij de opvoeding van hun kind past”, zegt Hans Geybels, die de procedure onderschrijft. “Ik wil een school waar er plaats is voor een eigen project, waar ze ook werken aan menswording, waar ze ruimte laten voor creativiteit en zelfontplooiing. Die onderwijsvrijheid is net de katalysator van onderwijskwaliteit.”

Juridische spitstechnologie

sla link op in klembord

Na goedkeuring door het Vlaams Parlement op 10 februari zou het decreet “onverwijld” in het Staatsblad worden gepubliceerd. Door het uitblijven van die publicatie bezorgde Katholiek Onderwijs Vlaanderen de Vlaamse Regering een ingebrekestelling op 15 maart. Als antwoord beweerde de regering dat de publicatie van het decreet pas in juni zou gebeuren omwille van de vertaling van het document. Dankzij een precedent uit 2013 hoeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen de publicatie in het Staatsblad niet langer af te wachten.

“De eindtermen lagen voor de zomer van 2020 al grotendeels vast en gezien het dringende karakter kon men toen al met de vertaling starten. Nochtans is het belangrijk dat onze scholen zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen”, zegt Lieven Boeve. “Het is jammer dat we nu juridische spitstechnologie moeten gebruiken om onze grondwettelijke rechten te laten gelden.”