Verloven (gezondheidsgerelateerd) voor gesubsidieerd personeel

Onder dit thema vind je een mededeling over verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen, en een over ziekte- en bevallingsverlof. Binnenkort zal je hier andere onderwerpen behandeld vinden zoals uitputting ziekteverlof (Medex) e.d.m.

Voor toelichtingen hierbij kan je terecht bij de Dienst Personeel. 
dienst_personeel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen