Verloven (vrijwillig) voor gesubsidieerd personeel

Voor gesubsidieerde personeelsleden bestaat er een wijd gamma aan verloven en dienstonderbrekingen. Op sommige kunnen ze een recht laten gelden; andere kunnen hen door het bestuur worden toegestaan bij wijze van gunst. Maar voor elke dienstonderbreking zijn in de wetgeving bindende voorwaarden en modaliteiten vastgelegd.

Voor toelichtingen bij de dienstonderbrekingen kan je terecht bij de Dienst Personeel. (dienst_personeel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen)