Vergoedingen

Voor de vergoedingen waarop een personeelslid aanspraak kan maken: zie de thema’s Bezoldiging en vergoedingen en Vervoer