Veiligheid en gezondheid: Regelgeving

Hoe ga je om met vragen van de politie en politie-interventie op school? Wie mag de leerlingen medicatie toedienen? Wat zit er in het EHBO-koffertje? Wat zegt het decreet inzake rookverbod?