Vasten en Pasen 2019-2020

Aanbod voor schoolteams en leerlingen om van de veertigdagentijd een zinvolle periode te maken en toe te leven naar de Goede Week en Pasen.

Met het jaarthema Handen vol hoop heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen dit schooljaar uitgeroepen tot het jaar van de hoop. Hoop verbindt, ze werkt aanstekelijk. Ze is bron van vergeving, basis van veerkracht en draagkracht. Scherven oprapen is het hoopvolle motto om in de vastenwerking te focussen op herstellen van relaties.

Een vijfvoudig aanbod nodigt uit om daarvoor in deze vastentijd de handen uit de mouwen te steken:

  •  een Leeftochtnummer,
  • een affiche,
  • een digitale XXL,
  • een reeks bezinningskaarten en
  • een bezinnende PowerPoint online.

Leeftocht: hopen is vergeven

Het leven van een christen rust op vier pijlers. In de aanloop naar Pasen krijgen ze alle vier bijzondere aandacht: inkeer of verinnerlijking, versobering, vergeving of herstel van relaties, solidariteit. Elke vastentijd springt er eentje uit en krijgt meer aandacht dan de andere. In het jaar van de hoop focust Leeftocht op herstel van relaties.

Affiche: scherven oprapen

De vasten nodigt uit om stil te staan bij de broosheid en breekbaarheid van de mens. Vasten betekent ook de scherven oprapen en werken aan herstel van wat gebroken is: de relatie met jezelf, met de anderen, met de wereld, met God.

XXL

De XXL is een digitaal dossier dat allerhande werkmateriaal voor de vasten verzamelt. Het bevat o.a. een scenario voor de vastenwerking en een bezinningsblad voor iedere vastenweek.

Het nodigt uit om door te surfen naar het concretiserend aanbod dat regio’s uitwerkten, evenals naar het aanbod van Broederlijk Delen en SpoorZeS. De campagne van Broederlijk Delen roept op om onze levenswijze grondig onder de loep te nemen. We moeten soberder leven en solidair herverdelen. De 7,7 miljard mensen op onze planeet hebben recht op een menswaardig leven. Daarom moeten we de band met de aarde en onze medemensen herstellen. Delen doet goed, ook met het Zuiden.

Speciaal voor de kleuter- en lagere school zorgt Uitgeverij Averbode i.s.m. Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor Leeftocht op maat van leerlingen in het kader van de geloofstijdschriften Naomi, Simon en Samuel.

Bezinningskaarten

Uitgeverij Muurkranten (UM) geeft samen met Katholiek Onderwijs Vlaanderen vier bezinningskaarten uit met inspirerende mijmeringen van Kathleen Boedt en Antoon Vandeputte, twee bij de vasten en twee bij Pasen. Het beeld van de vastenkaart met tekst van Kathleen Boedt stemt overeen met het affichebeeld.

Bezinnende diamontage

Deze meditatieve diamontage (PowerPoint) kan eye-opener zijn voor het team en is ook geschikt als intro van een bijeenkomst, bezinning of les, als kader voor een viermoment of als doorlopende teaser in de stille ruimte of een centrale plaats in de school.