Vasten en Pasen 2014-2015

DE SMAAK VAN VASTEN

Aanbod van het VSKO voor de vasten 2015

De vasten op een katholieke school op een hedendaagse manier beleven, is als een beetje zout toevoegen aan het menu van elke dag: waarover laat ik mijn leerlingen reflecteren (verinnerlijking), hoe hebben we aandacht voor elkaar (solidariteit), zorgen we ervoor dat ons onderwijs voor iedereen betaalbaar blijft (versobering), kunnen we over elkaars kleine kantjes heen kijken en elkaar de hand reiken (verzoening)?

Een affiche, een Leeftochtnummer met digitale XXLbezinningskaartjes en een meditatieve diamontage zijn de vier SMAKEN van het VSKO-aanbod voor de komende vasten.

Wat vertelt de vastenaffiche ons? Wat geeft smaak aan het leven? Waarom wordt de smaak van vasten geassocieerd met zout? Heb je veel nodig om kwaliteit van leven te hebben? Kan het evangelie je doen en laten helpen kruiden? Over welke smaak gaat het voor jou in de vasten?

Het Leeftochtnummer (jg. 30, nr. 7, maart 2015) wil ons gevoelig maken voor de symbolische kracht van zout. De vasten is een periode van bewustwording, van kruiden. Wat geeft het leven een extra dimensie? Jezus vraagt ons om als zout te zijn. Hij geeft aan wat smaak geeft aan zijn leven en dat van anderen en nodigt ons uit om het leven met onze volle aandacht en liefde te kruiden.

De ‘XXL’, op de website van het VSKO (pastoraal.vsko.be), reikt materiaal aan om vanaf februari, eerst met je team en daarna met je leerlingen, aan de slag te gaan. Een viering en een actie kunnen het sluitstuk vormen van de voorbereidingstijd op Pasen. Integreer hierin de jaarlijkse campagne van Broederlijk Delen van 2015 ‘Marco is een boer en wil dat blijven’ een oproep om voorrang te geven aan duurzame landbouw boven grootschalige mijnbouw. De ‘XXL’ geeft suggesties, tips en links. U vindt er ook het aanbod van Spoor ZeS (materiaal voor de basisschool en het bezinningsboekje voor jongeren).

Uitgeverij Muurkranten (UM) geeft i.s.m. het VSKO vier bezinningskaarten uit met poëtische mijmeringen van Kathleen Boedt en Antoon Vandeputte. De vastenkaart met tekst van Kathleen Boedt roept dezelfde gedachten op als het beeld van de VSKO-affiche.

Een meditatieve diamontage is op de website beschikbaar. Hij is bedoeld als eye-opener, uitermate geschikt als intro van een bijeenkomst, bezinning of les.

Praktische info:

Leeftocht is de maandelijkse bezinnende bijlage in vierkleurendruk bij het VSKO-tijdschrift Forum. Het nummer ‘ZOUT’ voor de vasten 2015 en de affiche, ‘De smaak van vasten’, vormen de bijlage bij de januari-editie van Forum 2015. Men kan ze samen met de ‘XXL’ en de bezinnende diamontage ook downloaden op de website pastoraal.vsko.be in de rubrieken ‘Vasten en Pasen’ en ‘Leeftocht’.

De affiche verschijnt in twee formaten: A2 en A3 als bijlage bij Forum in januari. De affiches kunnen ook afzonderlijk worden besteld door overschrijving van het passende bedrag op het rekeningnummer BE 66 4350 3049 3143 van het VSKO, Guimardstraat 1, 1040 Brussel met de mededeling: ‘7031/11310 – vasten 2015’ + aantal affiches + formaat + ev. naam en adres van de bestemmeling. Prijs:€ 0,50 voor A2 en € 0,30 voor A3 + € 2,50 verzendingskosten. 
Bestellen bezinningskaarten: Uitgeverij Muurkranten (UM), Monnikenwerve 1, 8000 Brugge; tel. 050 31 26 01; fax 050 31 05 50; info [at] muurkranten.be

www.muurkranten.be.
Prijs per stuk: € 0,50 (korting vanaf 25 ex.). Verzendingskosten: € 3,95.

Aanbod van de bisdommen

Aanbod van derden