Vasten en Pasen 2013-2014

Vasten: doet het je wat? Wat doe je ermee?

Aanbod van het VSKO voor de vasten 2014

De christelijke inspiratie op school brengen op een hedendaagse manier en in dialoog met de aanwezige diversiteit en de huidige secularisering is een uitdaging. Misschien bestaat de grootste uitdaging eruit om te ontdekken hoe we meer mens worden met minder, los van de filosofie van de duurzaamheid of preoccupaties met de eigen gezondheid.

Een affiche, een Leeftochtnummer met digitale XXLbezinningskaartjes en een meditatieve diamontage zijn de vier elementen van het VSKO-aanbod voor de komende vasten.

 

 

 

  • Wat vertelt de vastenaffiche ons? Raken de vier pijlers van de vasten: inkeer, soberheid, solidariteit en verzoening, onze ziel en brengen ze daar een beweging op gang? Zoals een eenvoudige druppel die in het water valt, voldoende deining veroorzaakt om het water te verrijken met zuurstof.
  • Het Leeftochtnummer (jg. 29, nr. 7, maart 2014) wil ons gevoelig maken voor de wervende kracht van ontroering. De vasten is een periode van bewustwording. Wat bezielt ons? Als iets ons bezielt, is het dan niet de ontroering van al onze ontmoetingen met mensen waarmee we ons verbonden voelen? Doet ontroering niet alles stromen? Wijst het ons niet op de authenticiteit van onze binnenkant? Ontroering veroordeelt niet, maar opent het perspectief op een waarachtig leven. We vasten omdat we ontroerd zijn door de kwetsbaarheid van het leven die de toegangspoort is naar de bevrijding van Pasen.
  • De ‘XXL’, op de website van het VSKO (pastoraal.vsko.be), reikt materiaal aan om vanaf februari, eerst met je team en daarna met je leerlingen, aan de slag te gaan. Een viering en een actie kunnen het sluitstuk vormen van de voorbereidingstijd op Pasen. Integreer hierin de jaarlijkse campagne van Broederlijk Delen van 2014 ‘Plan(t) de toekomst’, een oproep om mee zaden te planten van een duurzame landbouw op het platteland in Senegal. Wie op zoek is naar materiaal voor in de klas, kan hier terecht. De ‘extra extra large’ geeft suggesties, tips en links. U vindt er ook het aanbod van Spoor ZeS.
  • Uitgeverij Muurkranten (UM) geeft i.s.m. het VSKO vier bezinningskaarten uit met poëtische mijmeringen van Kathleen Boedt en Antoon Vandeputte. De adventskaart met tekst van Kathleen Boedt roept dezelfde gedachten op als het beeld van de VSKO-affiche. 
  • Een meditatieve diamontage is op de website beschikbaar in de loop van februari. Hij is bedoeld als eye-opener, uitermate geschikt als intro van een bijeenkomst, bezinning of les.
  • Water is het verbindende element tussen het vastenaanbod van het VSKO en de campagne 2014 van Broederlijk Delen. Deze link opent een korte visietekst die leerkrachten een perspectief biedt op de relatie tussen solidariteit en de christelijke spiritualiteit. De veertigdagentijd is voor christenen een oproep om hun engagement in en voor de wereld te vernieuwen en intens te beleven.

Bestelmodaliteiten

De vastenaffiche verschijnt in twee formaten: A2 en A3 als bijlage bij Forum in januari. De affiches kunnen ook afzonderlijk worden besteld door overschrijving van het passende bedrag op het rekeningnummer BE 66 4350 3049 3143 van het VSKO, Guimardstraat 1, 1040 Brussel met de mededeling: ‘7031/11310 – advent 2013’ + aantal affiches + formaat + ev. naam en adres van de bestemmeling.

Prijs:€ 0,50 voor A2 en € 0,30 voor A3 + € 2,50 verzendingskosten.

Info: VSKO, tel. 02 507 07 71, pastoraal [at] vsko.be, online bestellen.

Laat je onderdompelen

Tussen 5 maart en 20 april 2014 wil de Kerk in Vlaanderen je laten kennismaken met de diepere betekenis van de vasten. 

Op www.laatjeonderdompelen.be kan je dagelijks een vastendag ontdekken. Als je op de foto klikt, krijg je een citaat, een gedachte, een beeld-of geluidsfragment of een inspirerende tekst te zien die aansluit bij de veertigdagentijd. Via ‘suggesties’ kom je meer te weten over activiteiten die tijdens de vasten georganiseerd worden en vind je andere interessante informatie over de veertigdagentijd. ‘Laat je onderdompelen’ kan je ook terugvinden op Facebook https://www.facebook.com/laatjeonderdompelen en Twitter (@vastenkalender).

‘Laat je onderdompelen!' is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van IJD (Jongerenpastoraal Vlaanderen), CCV (Partner in Christelijk Vormingswerk vzw) , Halewijn (Uitgeverij, Drukkerij) en Broederlijk Delen. Online vanaf 5 maart 2014.

Suggesties voor de Goede Week en Pasen

Omdat de paasvakantie dit jaar twee weken voor Pasen valt, geeft Bijbel in 1000 seconden  je nu reeds de gebeurtenissen die met de Goede Week herdacht worden op een rijtje.