Vasten en Pasen 2012-2013

Vasten: genoeg voor iedereen is het VSKO-thema van de vastentijd 2013. Vasten heeft alles te maken met voedsel. De invulling van een maaltijd en de hoeveelheid voedsel die er per week klaargemaakt wordt, zijn in onze kleurrijke wereld overal anders. Wanneer we al het voedsel op aarde samenbrengen en met de juiste maat verdelen, kan je alle magen in de wereld meer dan voldoende vullen Er zijn vele vormen van voedsel, maar hoe ga je daar als mens mee om? Wat voedt een mens allemaal? Leeft een mens van meer dan brood alleen? Is voedsel een manier om je met de wereld te verbinden? Een christelijk antwoord vraagt oefening in vier disciplines eigen aan de vasten: verinnerlijking, versobering, verzoening en solidariteit. Het VSKO zorgt voor een aanbod dat je wil ondersteunen in de voorbereidingstijd op Pasen.

 

 

Dit aanbod bestaat uit een klavertje vier:

  • De affiche geeft een beeld van een kleurrijke, multiculturele maaltijd. De weg van de vasten gaan is in soberheid het evenwicht zoeken tussen honger en genoeg. Het is ruimte scheppen voor wat voorbij de maag ligt: verinnerlijking. Solidair met anderen aan tafel gaan zodat iedereen een evenredig deel krijgt van de koek. Voedsel scheppen voor een ander is ook een daad van verzoening met wat onaf is in onszelf en vooral uit is op eigenbelang. 
  • Het Leeftochtnummer (jg. 28, nr. 7, maart 2013): 'Aan tafel' nodigt de lezer uit om in de veertigdagentijd, het voor de hand liggende te overstijgen en toegang te verlenen aan een wereld voorbij de alledaagse trends. Leeftocht krijgt online een digitale surplus: de extra extra large (XXL). Die combineert het thema van de affiche, met de lezingen van de veertigdagentijd en de eigenheid van het christelijke vasten.
  • Van de vier bezinningskaartjes met teksten van Kathleen Boedt en Antoon Vandeputte zijn er twee voor de vasten en twee voor Pasen. De vastenkaart met tekst van Kathleen Boedt toont het beeld van de affiche. 
  • De meditatieve diamontage is uitermate geschikt als intro van een bijeenkomst, bezinning of les.