Vasten en Pasen

Aanbod voor schoolteams en leerlingen om van de veertigdagentijd een zinvolle periode te maken en toe te leven naar de Goede Week en Pasen.

Kwetsbaar zijn we allemaal. Als we die kwetsbaarheid ruimte en vruchtbare grond geven bij onszelf en bij elkaar, kan ze uitgroeien tot een kracht die ons mooier en sterker maakt.

De slogan mooi kwetsbaar vasten plaatst kwetsbaarheid in de aanlooptijd naar Pasen, in de spiritualiteit van de vasten.

Vasten als voorbereiding op het paasfeest betekent: stil kunnen worden, gesprek aanknopen over wat er echt toe doet, sober leven, delen van je overvloed, relaties herstellen met je medemensen en met God. Zo vasten maakt je grond vruchtbaar. Daarin ontkiemen zaadjes. Daarin kan kwetsbaar leven ontluiken en goed gedijen. Kwetsbaar in het leven staan maakt je mooi!

Met een vijfvoudig aanbod zet Katholiek Onderwijs Vlaanderen je op weg naar mooi kwetsbaar vasten. Een mix van die vijf onderdelen zorgt voor een mooie vastenwerking op school.

Leeftocht

De Leeftochtjaargang Dwars door alles heen. Allemaal schatten toont in het maartnummer voor de vastentijd (jg. 33, nr. 7) de afbeelding van een zaadje op de cover. In elk zaadje huist een belofte: het herbergt in zijn DNA de schatten van een mooi en kwetsbaar leven. In het Leeftochtnummer kom je die schatten op het spoor.

Affiche

De grond bewerken, zodat het zaad kansrijk kan ontkiemen, dat is vasten. Het nieuwe leven verschijnt als een teer en kwetsbaar plantje. Klein en kwetsbaar, zo beginnen alle grootse dingen. De grond vruchtbaar maken en het kwetsbare groeiproces ter harte nemen, dat is ook de essentie van opvoeding en onderwijs.

XXL

Dit digitale dossier bevat wegwijzers naar allerhande werkmateriaal voor de vasten met o.a. een bezinningsblad voor iedere vastenweek. Het nodigt uit om door te surfen naar het concretiserend aanbod dat regio’s uitwerkten, evenals naar het aanbod van Broederlijk Delen en SpoorZeS. bevat wegwijzers naar allerhande werkmateriaal voor de vasten met o.a. een bezinningsblad voor iedere vastenweek. Het nodigt uit om door te surfen naar het concretiserend aanbod dat regio’s uitwerkten, evenals naar het aanbod van Broederlijk Delen en SpoorZeS.

De XXL geeft ook speciale impulsen voor de Goede Week, die dit schooljaar een schoolweek is.

Bezinningskaarten

Uitgeverij Muurkranten (UM) geeft i.s.m. Katholiek Onderwijs Vlaanderen vier bezinningskaarten, twee bij de vasten en twee bij Pasen. Kathleen Boedt en Antoon Vandeputte verzorgden de poëtische mijmeringen. De vastenkaart met tekst van Kathleen Boedt  sluit naadloos aan bij de vastenaffiche.

Diamontage (PowerPoint)

Deze meditatieve diamontage (PowerPoint), kan eye-opener zijn voor het team en is ook geschikt als intro van een bijeenkomst, bezinning of les, als kader voor een viermoment of als doorlopende teaser in de stille ruimte of een centrale plaats in de school.