Vasten en Pasen 2016

Aanbod voor schoolteams en leerlingen om van de veertigdagentijd een zinvolle periode te maken en toe te leven naar de Goede Week en Pasen.

Elke schakel telt!

De schakels voor de vastentijd zijn, ieder jaar opnieuw: soberheid, verinnerlijking, solidariteit en verzoening. Zij haken in elkaar en werken samen. Zij vormen zo een stevige ketting in de voorbereidingstijd op Pasen, ook op school. Voor de vasten van 2016 krijgt de beeldspraak van het schakelen weerklank in de slogan waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen de 40 dagen van de vastentijd verbindt: elke schakel telt!

Het aanbod dat die leuze uitwerkt, omvat de vertrouwde onderdelen: een affiche, Leeftocht, een digitale XXL, een bezinnende diamontage (pps) en een reeks bezinningskaarten. Het verwijst ook naar impulsen uit regio’s en andere organisaties. De vastencampagne van Broederlijk is daarin een toonaangevende pijler.

Affiche

In een ketting die rond tandwielen draait, krijgt ‘vasten – elke schakel telt’ een visualisering op de affiche.

Leeftocht

Het Leeftochtnummer van maart trekt voluit de kaart van de vasten. Het brengt de vasten in relatie met het maandthema ‘duurzaamheid’ en plaatst de schakels van de vasten (soberheid, verinnerlijking, solidariteit, verzoening) in een duurzaamheidsperspectief. Vasten is een oefening in duurzaamheid, stelt het nummer onomwonden. De evangelietekst over het verdwaalde schaap (Mt 18, 12-14) maakt het zeer duidelijk dat elke schakel telt! Een ketting waarin één schakel ontbreekt, valt immers uit elkaar.

XXL

De XXL is een stevig digitaal dossier dat de vastenwerking helpt concreet maken. Zo zijn er suggesties voor wat we een ‘prikactiepastoraal’ zouden kunnen noemen: hoe kunnen kleine, haalbare initiatieven bijdragen in het uitzaaien van inspiratie? In dat kader bevat de XXL een bijdrage over het visualiseren van de vastenwerking. Ook is een reeks van 40 citaten verzameld: voor elke dag van de 40-dagentijd een kleine bezinningsimpuls. Bij elk van de schakels verinnerlijking, soberheid, solidariteit en verzoening zijn er vragen ter overweging en tips. De XXL besluit met een bezinningsblad bij elk van die schakels.

Bezinningskaarten

Uitgeverij Muurkranten (UM) geeft i.s.m. Katholiek Onderwijs Vlaanderen vier bezinningskaarten uit met poëtische mijmeringen van Kathleen Boedt en Antoon Vandeputte, twee voor de vasten en twee voor Pasen. De vastenkaart met tekst van Kathleen Boedt roept dezelfde gedachten op als het beeld van de affiche.

Bezinnende diamontage

Deze meditatieve diamontage (PowerPointpresentatie) online is een zinvolle opstap:

  • als meditatie voor het kernteam dat de vastenwerking voorbereidt en vooraf reflecteert over het vastenprogramma op school;
  • als introductie voor een bezinningsmoment of les met (oudere) leerlingen;
  • als kader voor een viermoment op school;
  • als doorlopende teaser voor de vastenwerking (b.v. doorlopende projectie in de stille ruimte of een centrale ruimte zoals de schoolhal)

Goede Week

'Bouwstenen Macho Mucho' voor bezinnen en vieren met kinderen

Deze brochure van de Vastenwerkgroep Basisonderwijs Hasselt bevat liturgische impulsen voor wie bezinnend en vierend de vasten wil beleven met kinderen. Ze sluiten inhoudelijk aan bij het vakoverschrijdend project ‘Kitek Kiwe’ (d.i. bloeiende aarde) van SpoorZeS.

Broederlijk Delen

Broederlijk Delen roept op om te kiezen voor gemeenschap, duurzaamheid, rechtvaardigheid en solidariteit. Want dat is kiezen voor de toekomst van onze aarde. De vastencampagne ‘Met een leven speel je niet’ wil de Colombiaanse boeren helpen zelf de touwtjes in handen nemen. Een ruime keuze aan werkmaterialen leer je kennen via de webwinkel.

Andere

  • SpoorZeS: nieuw materiaal ‘Met een leven speel je niet’
  • Uitgeverij Muurkranten: ook bezinningskaarten voor Aswoensdag, Palmzondag, Goede Vrijdag
  • Ignatiaans bidden: digitale 40-dagenretraite rond barmhartigheid: ‘Eindeloos geduldige liefde’