Door de vaste benoeming verwerft een gesubsidieerd personeelslid een aantal belangrijke voordelen zoals het recht salaris en op tewerkstelling, en op een later overheidspensioen.

De vaste benoeming wordt toegekend door het schoolbestuur, centrumbestuur of internaatsbestuur, maar als de voorwaarden van het decreet Rechtspositie daarbij gerespecteerd zijn, verkrijgt de benoeming uitwerking tegenover de overheid. Die voorwaarden zijn voor de wervingsambten zoals onderwijzer, leraar en studiemeester-opvoeder totaal verschillend van de voorwaarden voor de selectie- en bevorderingsambten zoals directeur of beheerder.

Voor toelichtingen bij de vaste benoeming kan je terecht bij de Dienst Personeel. (dienst_personeel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen)