Vakken en specialiteiten

In het gewoon secundair onderwijs en in OV4 van het buitengewoon secundair onderwijs wordt een betrekking van leraar o.a. gedefinieerd door het vak; de reglementering onderscheidt ongeveer 200 “administratieve vakbenamingen”. In OV3 van het buso onderscheidt men verschillende specialiteiten in het ambt van leraar BGV.
Meer informatie hierover vind je onder het thema Bekwaamheidsbewijzen