Vakbondsafgevaardigde

Het statuut van de vakbondsafvaardiging van het gesubsidieerd personeel van de katholieke onderwijsinstellingen werd in 2007 vastgelegd in een overeenkomst tussen het toenmalige VSKO en de vier onderwijsvakbonden: COV, COC, VSOA en ACOD. In dat statuut is ook vastgelegd op hoeveel afgevaardigden een vakorganisatie recht heeft in een onderwijsinstelling, afhankelijk van het aantal aangesloten personeelsleden.
Meer informatie hierover vind je onder het thema Overleg en inspraak