Vacatures selectie- en bevorderingsambten

Vacatures van selectie- en bevorderingsambten worden hier gepost.

Zie je jouw vacature hier graag bij? Je hoeft enkel een e-mail te sturen naar dienst_personeel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen en de vacature wordt online geplaatst.

12 juli 2020

Het KOC Sint-Gregorius is gevestigd in Gentbrugge en biedt een ruim zorg- en onderwijsaanbod voor kinderen en jongeren met een handicap. Het Ortho-agogisch Centrum De Beweging is gevestigd in Gijzenzele en ondersteunt volwassenen met een (neuro-) motorische handicap, NAH (niet-aangeboren hersenletsel) of een autismespectrumstoornis.

12 juli 2020

Met ingang van 1 september 2020 is er een betrekking van directeur (m/v) voor RHIZO College Zwevegem. Het College Zwevegem is een vierjarige campusschool met richtingen uit domeinen: Taal en cultuur, economie en organisatie, STEM en maatschappij en welzijn.

12 juli 2020

Het schoolbestuur van de Bernardusscholen te Oudenaarde wenst een directeur aan te werven voor Bernardustechnicum (tweede en derde graad) voor de domeinen sport, economie en organisatie, maatschappij en welzijn.

12 juli 2020

Ten Desselaer, Klein Park 4 - 3360 Lovenjoel, is op zoek naar een voltijds directeur en dit vanaf 1 september 2020 voor een open betrekking.

12 juli 2020

Met ingang van 1 september 2020 is er een betrekking van directeur (m/v) voor RHIZO Zorgkrachtschool Kortrijk. De Zorgkrachtschool Kortrijk is een zesjarige school binnen het domein Maatschappij en welzijn.

09 juli 2020

De Scholengroep vzw Karel de Goede is op 1 september 2019 ontstaan uit een fusie van vijf schoolbesturen. De scholengroep biedt gewoon en buitengewoon onderwijs in 24 basisscholen en 9 secundaire scholen in en om Brugge, inclusief 2 internaten.

09 juli 2020

De scholengemeenschap Samen voor Beter telt zes schoolbesturen met 16 kleuter- en lagere scholen. Ze is op zoek naar een halftijds ICT-coördinator.

09 juli 2020

Don Bosco Onderwijscentrum vzw zoekt een deeltijds pedagogisch ICT-coördinator (15/36) voor volgende scholen Broederschool, H.

09 juli 2020

De vzw Z&O De Hagewinde is een zorg- en onderwijsgroep te Lokeren bestaande uit 4 organisaties (Multifunctioneel centrum, school voor buitengewoon secundair onderwijs en twee scholen voor buitengewoon basisonderwijs) met in totaal 500 medewerkers. Op de campus ‘De Vinderij’, Bleekmeersstraat 17a te 9160 Lokeren, bevinden zich twee basisscholen die nauw samenwerken.

Pagina's