Vacatures selectie- en bevorderingsambten

Vacatures van selectie- en bevorderingsambten worden hier gepost.

Zie je jouw vacature hier graag bij? Je hoeft enkel een e-mail te sturen naar dienst_personeel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen en de vacature wordt online geplaatst.

21 oktober 2020

SILA Westerlo is een scholengemeenschap met een middenschool in Westerlo en Oosterwijk en een bovenschool in Westerlo. Voorbij het nuttige, effectief, zorgdragend, lerend en participatief zijn de 5 pijlers waarop SILA gebouwd zijn.

21 oktober 2020

De Raad van Bestuur van de vzw Sint-Gerardusscholen wil met ingang van 1 januari 2021 een directeur aanwerven voor het buso, Sint-Gerardusdreef 1 te 3590 Diepenbeek. Het betreft een openstelling van een voltijds tijdelijk ambt van directeur met het vooruitzicht op een vaste benoeming.

21 oktober 2020

Het schoolbestuur Katholieke Lagere Scholen Bree vzw heeft een vacature voor een directeur (m/v) voor haar school De Boemerang, school voor buitengewoon onderwijs, Gerdingerpoort 20, 3960 Bree voor indiensttreding op 1 mei 2021.

21 oktober 2020

De vzw Karel de Goede heeft een vacature voor de functie van directeur (m/v) in het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut, Mariastraat 7, 8000 Brugge met indiensttreding  op 1 januari 2021. Het betreft een tijdelijke aanstelling met vooruitzicht op een vaste benoeming.

20 oktober 2020

De functie van directeur buitengewoon secundair onderwijs komt vrij vanaf 22 februari 2021 in De Ast te Poperinge. De Vrije School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs De Ast heeft Opleidingsvorm 3 voor type basisaanbod, type 3 en type 9 en Opleidingsvorm 4 voor type 3 en type 9.

15 oktober 2020

De vzw Katholieke Scholen Regio Berg en Dal stelt een vacature open voor een voltijds bevorderingsambt van directeur in de vrije basisschool De Regenboog, Kwaadstraat 20 te Zingem.

12 oktober 2020

De Raad van Bestuur van de vzw IÑIGO, Ignatiaanse scholen wil met ingang van 1 januari 2021 een adjunct-directeur aanwerven voor de humaniora van het Sint-Jozefscollege, Pontstraat 7 te 9300 Aalst.

07 oktober 2020

Het schoolbestuur KOBA Metropool vzw wenst met ingang van 9 november 2020 over te gaan tot de aanwerving van een directeur voor de basisschool De Toermalijn, Paleisstraat 48, 2018 Antwerpen, behorend tot de scholengemeenschap Pagadder.

01 oktober 2020

De vzw Secundair Onderwijs Sint-Quintinus zoekt een directeur voor de eerste graad van het Virga Jessecollege, Guffenslaan 27 in Hasselt, voor een indiensttreding vanaf 1 januari 2021.

28 september 2020

Het schoolbestuur vzw EDUGO Scholengroep zoekt een directeur voor de Vrije Basisschool ‘Braambos’. De school biedt kleuter- en lager onderwijs aan 250 kinderen aan met 20 geëngageerde leraren in twee vestigingsplaatsen (Doornzele Dries 55 in Doornzele en Burggravenlaan 5 in Langerbrugge).

Pagina's