vacature

Vacature halftijds pedagogisch begeleider Bouw voor het werkingsgebied Antwerpen/Mechelen-Brussel

ma 12 september 2022
Ben je op zoek naar een uitdagende job in de onderwijswereld? Wil je deel uitmaken van een dynamisch team dat instaat voor de ondersteuning van de katholieke scholen op pedagogisch en didactisch vlak? Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou.

De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt een gedreven collega om halftijds aan de slag te gaan als pedagogisch begeleider Bouw in het team secundair onderwijs voor het werkingsgebied Antwerpen/Mechelen-Brussel.

Je opdracht

sla link op in klembord

Tot jouw opdracht behoort:

 • leraren bouw ondersteunen onder meer bij de implementatie van de (nieuwe) leerplannen met bijhorende pedagogisch-didactische aanpak;
 • vakgroepen ondersteunen in hun eigen kwaliteitsontwikkeling;
 • netwerken, Vlaanderenbreed, voor betrokken leraren ondersteunen en/of faciliteren;
 • professionalisering voor leraren bouw organiseren;
 • vragen vanuit het onderwijsveld (directeurs, leraren, diverse organisaties) beantwoorden/ondersteunen;
 • scholen ondersteunen bij de opvolging van een doorlichting;
 • pedagogische studiedagen mee ondersteunen;
 • aan leraren en teams onderwijsinnovaties binnen bouw aanreiken bv. vernieuwende didactische werkvormen;
 • in het team secundair onderwijs van de Dienst Curriculum & vorming meewerken aan Vlaanderenbreed ontwikkelwerk.

Je profiel

sla link op in klembord

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee waarmaken en deel uitmaken van ons team, dan verwachten wij dat je:

 • minstens over een bachelor diploma of pedagogisch bekwaamheidsbewijs beschikt;
 • ruime onderwijservaring hebt op pedagogisch en didactisch vlak met praktijkervaring;
 • inzichten hebt in innovatieve tendensen en industriële processen binnen de ruime bouwsector;
 • bereid bent je te verdiepen in de betrokken leerplannen;
 • bereid bent om mee te denken, onder meer over begeleidings- en implementatiestrategieën in het kader van de modernisering secundair onderwijs binnen het domein STEM;
 • loyaal en ruimdenkend in een team kan functioneren;
 • je engageert je opdracht eigentijds, correct en professioneel uit te voeren;
 • je verbindt tot permanente professionalisering en vorming in het kader van de begeleidingsopdracht o.a. in de vorm van een meerjarige basisvorming;
 • kennis hebt van het brede onderwijsveld;
 • loyaal de missie, visie en krachtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft;
 • je engageert mee te werken aan de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool;
 • beschikt over de nodige (ped)agogische, communicatieve en ICT-vaardigheden;
 • bereid bent flexibel om te gaan met werktijden.

Ons aanbod

sla link op in klembord

Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open sfeer. Het gaat om een halftijdse detachering met behoud van het onderwijsstatuut, vaste benoeming en salaris. Hiervoor is het aangewezen dat je vast benoemd bent in je school.

Onze organisatie

sla link op in klembord

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie en ledenvereniging van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en universiteit in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en ondersteunen hen bij pedagogische, juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden meer dan 2 400 onderwijsinstellingen bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Interesse?

sla link op in klembord

Voor meer informatie over de jobinhoud kun je terecht bij:

Solliciteren

sla link op in klembord

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie.

Indien we je op basis van je cv en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek .

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Hilde Decaesstecker, HR - medewerker Dienst Ondersteuning via hilde.decaesstecker@katholiekonderwijs.vlaanderen of op telefoonnummer 02 507 07 66.