Vacantverklaring

De vaste benoeming in wervingsambten verloopt via een procedure die wettelijk is vastgelegd in het decreet Rechtspositie. Tot die procedure behoort o.a. de verplichting om de betrekkingen in wervingsambten die op 1 maart vacant zijn, vacant te verklaren. Het bestuur moet deze betrekkingen tegen 1 april meedelen aan alle personeelsleden van de scholengemeenschap of (voor instellingen die niet tot een scholengemeenschap behoren) aan alle personeelsleden van het eigen bestuur. Voor betrekkingen in selectie- en bevorderingsambten bestaat er geen verplichting tot vacantverklaring maar geldt er een andere benoemingsprocedure.
Meer informatie hierover vind je onder het thema Vaste benoeming