Uitbreiding 0-2,5

voorpagina leerplanboek uitbreiding 0-2,5

Situering

Vanaf midden augustus 2019 zijn de leerlijnen bij  Zin in leren! Zin in leven!  (Zill) uitgebreid met ontwikkelstappen voor leerlingen met een ontwikkelingsniveau van 0 tot en met 2,5 jaar. Die ontwikkelstappen zijn apart aanklikbaar, waarna ze zich boven de goedgekeurde leerlijn van het gemeenschappelijk curriculum ontvouwen.

Dat laat toe dat leraren uit beide leerlijnen de ontwikkelstappen kunnen selecteren die passen bij de ontwikkeling van hun leerling of groep.  

In augustus 2020 is de definitieve versie online geplaatst.  

Waarom een uitbreiding? 

Leerlingen kunnen vanaf de leeftijd van 2,5 instappen in het basisonderwijs. Dat impliceert niet dat zij daarom functioneren op de ontwikkelleeftijd van een 2,5-jarige. Om leraren te ondersteunen bij het selecteren van ontwikkelstappen in de zone van de naaste ontwikkeling van die leerlingen, beschrijven we met de uitbreiding de vroegste ontwikkeling van 0-2,5. Voor die ontwikkelstappen werd ook de normale ontwikkeling als richtinggevend genomen, met die nuance dat we ons steeds bewust zijn van het feit dat onze leerlingen wel allemaal een kalenderleeftijd hebben tussen 2,5 en 12 jaar. 

Er is dus een discrepantie tussen ontwikkelleeftijd, emotionele leeftijd en kalenderleeftijd. De ontwikkeling van die leerlingen is om één of andere reden vertraagd, grillig of anders waardoor ze onderwijs- en opvoedingsbehoeften hebben die zich in die jongere ontwikkelleeftijd situeren. 

De uitbreiding is er gekomen om te kunnen inspelen op zorgnoden en opvoedings- en onderwijsbehoeften die zich situeren op een ontwikkelleeftijd 0-2,5. Zo schetst Zill in de leerlijnen de ontwikkeling van 0 tot en met 12 jaar en kunnen alle leerlingen in het basisonderwijs, ongeacht de plaats waar ze les krijgen, onderwijs krijgen vanuit eenzelfde visie en ordeningskader. Voor het buitengewoon onderwijs is het gebruik van Zill een keuze van de school, geen verplichting. 

De uitbreiding 0-2,5 gebruiken in het gewoon onderwijs 

In het gewoon onderwijs streven we het gemeenschappelijk curriculum na, het goedgekeurde leerplan. De uitbreiding is NIET goedgekeurd, het zijn opstapjes om waar nodig in te zetten als voorbereiding op de ontwikkelstappen van 2,5+. De ontwikkelstappen geven richting aan ontwikkeling, inspiratie om leerlingen te begrijpen, om in ons achterhoofd te houden en ons handelen op af te stemmen. 

Pdf

Op vraag van onze scholen publiceren we een pdf met een afdrukbare versie van de uitbreiding 0-2,5 als aanvulling bij het leerplanboek Zin in leren! Zin in leven! (Zill). In die versie hebben we ook de eerste ontwikkelstappen van de goedgekeurde leerlijnen (2,5-12) opgenomen. Die waren richtinggevend om te bepalen waar er opstapjes nodig waren. De ontwikkelstappen voor de ontwikkelleeftijd 0-2,5 geven zicht op de onderliggende ontwikkeling.