Leeftocht oktober 2018

Dialoog

In iemands schoenen staan

Het eeuwenoude Bijbelverhaal van Noömi en Ruth is brandend actueel. Het is voor ons een voorbeeld van in de schoenen te durven staan van de vreemde ander en zo te groeien in dialoog.

Downloads