Forum

Forum was het contactblad van het VSKO voor:

  • schoolbesturen
  • pedagogisch begeleiders
  • directies en personeelsleden van het katholiek onderwijs.

en liep van januari 1970 tot juni 2016.

Archief Forum