In dialoog september-oktober 2020

Op zoek naar verbinding en herstelgericht werken in Engelse ‘Restorative schools’

We maken kennis met enkele voorbeelden van goede praktijk op het vlak van verbindend schoolklimaat en herstelgericht werken in Engelse scholen. Wat zijn de succesfactoren en kunnen we bepaalde zaken ook in Vlaanderen toepassen? Een boeiende ontdekkingstocht door de klaslokalen van drie scholen die in Engeland als voorbeeldscholen beschouwd worden.

Onderwijsinstellingen met handen vol hoop. Heldenverhalen in coronatijden

De coronacrisis plaatst onze scholen voor een bijzondere uitdaging, maar haalt ook het mooiste in onze onderwijsprofessionals naar boven: toegewijde leraren zoeken creatieve manieren om voor hun leerlingen te blijven zorgen, niet alleen op het vlak van leerstof, maar ook op het vlak van hun welbevinden. We selecteerden een aantal heldenverhalen.

Afstandsleren in het secundair onderwijs

Hoe pakken leraren het afstandsleren in het secundair onderwijs aan? Het is duidelijk iets anders dan leren op school. Op scholen gingen vakgroepen aan de slag. Via de pedagogische begeleiding kregen ze tips om eerst te focussen op herhalen en pas daarna over te stappen op preteaching of aanloopleren.

Teamteaching en inclusie hand in hand. Oostenrijk als praktijkvoorbeeld voor Vlaanderen

Een inclusieve samenleving waarin het onderwijssysteem geen onderscheid maakt op basis van geloof, afkomst of beperking: het kan. Een Oostenrijks praktijkverhaal bewijst dat. Ongeveer 85% van de leerlingen die bijzondere zorg nodig hebben, is er in het regulier onderwijs geïntegreerd.

Internationalisering als hefboom voor innovatie in het volwassenenonderwijs. CVO’s: educatieve ondernemingen met een internationale dimensie

“Het leren leven, leren, werken en samenleven eindigt niet aan de grenzen”, is een van de centrale uitgangspunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om volop te kiezen voor internationalisering. Het team postinitieel onderwijs timmert sedert 2017 aan de weg, met Europese initiatieven, waaraan ook de centra voor volwassenenonderwijs deelnemen.

Samen werk maken van de organisatiecultuur

De impact van de organisatiecultuur op de werking van een organisatie wordt dikwijls onderschat. Toch voel je de ziel van een organisatie, als je doorhebt hoe de organisatiecultuur in elkaar zit. We gaan in op de samenhang tussen organisatiecultuur, organisatiestructuur en de missie, de visie en de kernwaarden.

Crowdfunding als financieringskanaal in het kleuter- en het leerplichtonderwijs

De voorbije schooljaren is de koopkracht van de werkingsmiddelen die de Vlaamse overheid aan de scholen ter beschikking stelt, stelselmatig afgenomen. Noodgedwongen gaan scholen dus op zoek naar alternatieve financieringsbronnen, zoals crowdfunding. Drie studenten gingen in hun bachelorproef na welke mogelijkheden dat financieringssysteem biedt.

EN VERDER

  • Voorwoord: Is digitalisering écht een beleidsprioriteit?
  • Boekrecensies
  • Geloven vandaag: De juiste achtergrond voor je school

Downloads