In dialoog september-oktober 2019

De organisatiestructuur weerspiegelt de eigen missie, visie en kernwaarden

Als eindverantwoordelijke voor de werking van de eigen onderwijsinstellingen beschikt een bestuur het best over een transparante organisatiestructuur, een gestroomlijnde communicatie en duidelijk afgesproken verantwoordelijkheden om die werking efficiënt te doen verlopen. In dit artikel gaan we dieper in op een organisatiestructuur in een onderwijscontext.

Het is nooit te laat om je diploma te behalen

Een traject in het tweedekansonderwijs in een centrum voor volwassenenonderwijs biedt vroegtijdige schoolverlaters goede kansen om alsnog een diploma te behalen. Bovendien zijn de cursussen meestal modulair georganiseerd en op maat gesneden, zodat de motivatie en de slaagkansen van de cursisten sterk gestegen zijn.

Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs: onze school, een huis vol zorg en kansen

Het geactualiseerde Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs, dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de loop van het najaar 2019 publiceert, vervolledigt de focus met een gelijkekansenbeleid gericht op kinderen en jongeren uit kansengroepen, zowel voor het basis- als voor het secundair onderwijs.

Een goed rapport met werkpunten voor onze pedagogische begeleidingsdienst

In maart 2019 ontving de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen het rapport van de hervisitatie of opvolgingsevaluatie. We bespreken de aanmoedigende conclusies en de aanbevelingen of werkpunten.

LLinkid. Een digitale tool voor goed onderwijs vanuit eigenaarschap en verbinding, identiteit en kwaliteit

LLinkid, de nieuwe digitale tool voor het secundair onderwijs, wil scholen ondersteunen bij de implementatie van de modernisering secundair onderwijs met oog voor kwaliteitsen identiteitsontwikkeling. We gaan na wat achter LLinkid schuilgaat en hoe we de tool het best gebruiken.

Onderwijsinternaten uit de marge. Het belang van kwalitatief werken aan brede persoonsvorming

Internaten hebben als kerntaak kinderen en jongeren een brede persoonsvorming aan te bieden, maar vertoeven vaak in de marge van het onderwijsgebeuren. Ze verdienen een zichtbaarder positie en de nodige aandacht van hun besturen. De overheid overweegt een breder regelgevend kader voor de internaten en een Referentiekader voor Internaatskwaliteit (RiK), waarmee het hun kwaliteit kan beoordelen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen ziet daarin kansen voor de vele uitdagingen.

EN VERDER

  • Voorwoord: Onderwijs en de zorg voor ons gemeenschappelijk huis
  • Pro en contra: Vaste benoeming
  • Boekrecensies
  • Drieluik: De professionele leergemeenschap
  • Geloven vandaag: Het schooljaar begint, we gaan op reis

Downloads