In dialoog mei-juni 2019

Volwassenenonderwijs op nieuwe sporen. Binnen katholiek onderwijs naar negen centra

Nadat de Vlaamse regering voor schaalvergroting koos, staan de centra voor volwassenenonderwijs voor een grote transformatie. We focussen op het nieuwe landschap dat zich de volgende jaren zal aandienen.

Van sacraal gebouw tot schoolgebouw

Herbestemming van kerken voor onderwijsfuncties is meer dan ooit aan de orde. We onderzoeken hoe de schoolinfrastructuur en de onderwijsprogramma’s op een meer symbiotische manier met kerken, kapellen en kloosters kunnen omgaan.

Instaptoetsen lerarenopleiding

Er worden steeds meer instrumenten ingezet om de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs in goede banen te leiden. Die instrumenten hebben als doel een juiste studiekeuze te bevorderen en het studiesucces in het hoger onderwijs te verhogen. We bespreken de verschillen tussen die instrumenten en spitsen ons toe op de instaptoetsen voor de lerarenopleiding.

Samen veilig: de rol van lokale integrale veiligheidscellen in radicalisering

Bij een noodsituatie moet een school kunnen terugvallen op een schooleigen noodplan. Dat geldt ook in gevallen van radicalisering, extremisme en terrorisme. In het kader daarvan zijn gemeenten verplicht een lokale integrale veiligheidscel in radicalisering (LIVC-R) op te richten. We lichten toe wat zo’n LIVC-R is, wat haar doel is en hoe ze werkt.

Brussel, ook binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen een buitenbeentje

Al bijna een halve eeuw wordt het katholiek onderwijs in Brussel ondersteund door de vzw Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel. Sinds dit schooljaar zorgt de nieuw opgerichte Adviesraad Brussel in de schoot van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor een nog sterkere krachtenbundeling en dienstverlening aan de Nederlandstalige katholieke scholen in een uitdagende, multiculturele hoofdstedelijke context.

Hoezo katholiek? Typologieën van Nederlandse christelijke en katholieke basisscholen

Zowel Katholiek Onderwijs Vlaanderen als de Nederlandse onderwijskoepel Verus bereiken een stabiel percentage van 60 tot 70 procent van de leerlingen en ouders dat kiest voor een christelijke of katholieke school in een levensbeschouwelijk superdiverse samenleving. Aan de hand van twee onderzoeken krijgen we een beeld of typologie van protestants-christelijke en katholieke basisscholen.

EN VERDER

  • Voorwoord: Wie wordt de volgende minister van Onderwijs?
  • Pro en contra: Onderwijsassistenten
  • Boekrecensies
  • Drieluik: Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet in op computationeel denken
  • Geloven vandaag: Wees gegroet

Downloads