In dialoog maart-april 2019

De rol van pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling in de ondersteuningsnetwerken

In het kader van het M-decreet kregen pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling de opdracht de realisatie van inclusief onderwijs mee te ondersteunen. Dat blijkt een boeiende, maar bewogen opdracht te zijn.

Een frisse kijk op onderwijs dankzij internationalisering!

Dankzij de samenwerking met internationale organisaties kunnen we een vernieuwende kijk op ons eigen onderwijs krijgen. We lichten onze visie en werking toe en de manier waarop Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn internationaliseringskansen wil benutten.

Pedagogische begeleiding heeft impact op scholen

De resultaten van een algemene bevraging van scholen over de effecten die onze pedagogische begeleidingsdienst de voorbije drie jaar heeft gehad op de schoolwerking, blijken uitgesproken positief.

WellBe.vlaanderen: werken aan welzijn op school

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil scholen sensibiliseren en ondersteunen om werk te maken van een geïntegreerd welzijnsbeleid en heeft daarvoor een instrument ontwikkeld: wellBe. Handig voor de analyse van psychosociale risico’s.

Ondersteuning bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten via de vzw DOKO

De vzw Diensten ter Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs (DOKO) organiseert sedert november 2018 de ondersteuning van scholen voor de wetgeving overheidsopdrachten. Ze neemt daarmee het werk over van de vzw’s die verbonden waren aan de verschillende bisdommen.

Een VALIES voor een duurzame wereld op school

Het gratis nascholings- en onderzoeksproject VALIES beoogt de implementatie van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) in het basis- en secundair onderwijs. We lichten het project toe en laten enkele schoolteams hun ervaringen met het proefproject vertellen.

EN VERDER

  • Voorwoord: Gedreven, geprikkeld, gedragen
  • Pro en Contra: Gedifferentieerde verloning
  • Boekrecensies
  • Drieluik: Betrokkenheid bi assessment: elke leerling doet ertoe!
  • Geloven vandaag: Niets anders dan liefde

Downloads