In dialoog januari-februari 2018

Netwerkvereniging is het juiste woord

Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) transformeerde recent tot Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Transformatie is hier wel het juiste woord. Weinig rest van het VSKO en veel is nieuw: naam, aard, missie en visie, samenstelling van de Raad van Bestuur, organisatiewijze en aansturing van het beleid … Schoolbesturen krijgen een sleutelrol in de nieuwe netwerkvereniging Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Een kijk op de basisopties in de eerste graad van het secundair onderwijs

De Vlaamse overheid voorziet bij de modernisering van het secundair onderwijs een reeks structurele maatregelen, waarvan een aantal op de basisopties betrekking heeft. Wat verandert er nu precies? We geven aan hoe scholen, binnen de contouren van de nieuwe regelgeving, het observerende en oriënterende karakter van de eerste graad kunnen bewaren.

Reflecties over goed onderwijs

Het maatschappelijke discours over goed onderwijs heeft dikwijls een neoliberale inslag. Vanuit een eigentijdse tegendraadsheid gaan we op zoek naar de eigen doelstellingen van onderwijs. En hoe krijgen die doelstellingen gestalte in de katholieke dialoogschool?

De kracht van je schoolnetwerk

Het aantal kinderen in armoede is in de afgelopen tien jaar verdubbeld. Hoe kan de school het netwerk van maatschappelijk kwetsbare kinderen en hun gezin versterken of ondersteunen? Welke voorbeelden uit het buitengewoon onderwijs kunnen leerlingen, leraren en de school inspireren?

Community service learning: dienen, reflecteren, leren

Als klas gaan werken voor ouderen, op woensdagmiddag soep bedienen in Poverello, samen met senioren volkstuintjes onderhouden … Het zijn stuk voor stuk prachtige voorbeelden van projecten om sociaal engagement aan te leren. In dit artikel stellen we community service learning (CSL) voor: een innovatieve werkvorm om leerlingen te ondersteunen in hun groei tot vrije, competente en solidaire persoonlijkheden.

Proeven van Zin in leren! Zin in leven!

Vanaf 1 september 2018 gaan de basisscholen met het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! van start. Een aantal scholen konden al proefdraaien. We gaan na welke factoren de implementatie van dit leerplan in de proeftuinscholen bevorderden.

En verder:

  • Voorwoord
  • Boekrecensies
  • Pro en Contra: Functioneringsgesprekken
  • Drieluik: Gelijke onderwijskansen
  • Geloven vandaag: Liefde

Downloads