Een gesubsidieerde personeelslid wordt in de aanvangsperiode tijdelijk aangesteld. 

In een wervingsambt zoals onderwijzer, leraar of studiemeester-opvoeder gaat het eerst om een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur. Na opbouw van een zekere anciënniteit verwerft het personeelslid dan het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur. Voor selectie- en bevorderingsambten zoals directeur gaat  het niet om bepaalde duur of doorlopende duur, maar gelden andere regels inzake tijdelijke aanstelling.

Voor vragen in verband met tijdelijke aanstelling kan je terecht bij de Dienst Personeel. (dienst_personeel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen)