Tijdelijk andere opdracht

Een vastbenoemd personeelslid kan van zijn bestuur een verlof toegestaan krijgen om tijdelijk een andere opdracht op te nemen in een andere betrekking die onder het toepassingsgebied van het decreet Rechtspositie valt: in een ander vak, een ander ambt, een andere onderwijsinstelling en/of een ander onderwijsniveau.

Meer informatie hierover vind je onder het thema Tijdelijke aanstelling.