Thema's in de kijker

IDP

IDP staat voor Interdiocesane Proeven.

Wil je meer weten, surf dan zeker eens naar de website.

'In dialoog' creëert voor leidinggevenden in ons onderwijs de ruimte om grondig geïnformeerd te reflecteren over belangrijke onderwijsitems. 

'In dialoog' geeft – los van de soms vluchtige actualiteit - de kans op een verdiepende manier mee te denken over beleids- en bestuursmatige onderwerpen in de Vlaamse onderwijscontext. Als opiniërend tijdschrift is het in die zin een waardige opvolger van ons tijdschrift 'Forum' en van de niveaugebonden tijdschriften 'Breedbeeld' en 'School+visie'.

Lees 'In dialoog'

Leeftocht:

  • is een publicatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
  • is 'proviand' voor alle zoekende onderwijsmensen die hun job in het katholieke onderwijs ter harte nemen, en voor alle geïnteresseerden,
  • is een maandelijkse 'tochtgenoot' die stilstaat bij de spirit van het bewogen bezig zijn op school, met een open blik en in dialoog met de lezer,
  • 'ademt' de geest van zijn grote voorbeeld, Jezus van Nazaret, en put daarom uit de rijke verhalenschat van de joods-christelijke traditie,
  • bevat ernstige en ludieke elementen: een kunstwerk, een bespiegeling, een cursiefje en cartoon, een bezinning of gebed.
  • geeft impulsen aan de uitwerking van de katholieke dialoogschool.

 

Leeftocht lezen:

Snel naar:

Met het oog op de uitrol van de modernisering so op 1 september 2019 ligt de focus op dit moment op de eerste graad. Hieronder vind je een link naar de raamtekst eerste graad waarin we onze uitgangspunten en aanbevelingen voor een observerende en oriënterende eerste graad toelichten. Daarnaast vind je ook teksten die focussen op deelaspecten zoals programmatie, de basisopties in de eerste graad, STEM-technieken en STEM-wetenschappen, en differentiële doelen.

Voor alle vragen in verband met de modernisering so kun je terecht op het e-mailadres moderniseringso [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.

Snel naar:

Ter ondersteuning van onze scholen buitengewoon en gewoon onderwijs bieden we allerlei achtergrondinformatie over het ondersteuningsmodel o.a. nieuwsberichten, operationaliseringsdocumenten,  FAQ’s …

Snel naar:

Inspiratie in de praktijk.

Het Katholiek basisonderwijs, COM-PAS (Commissie Pastoraal (buitengewoon) basisonderwijs) en de voormalige dienst opvoedingsproject en pastoraal van het VSKO werkten 11 kaarten uit die scholen op weg zetten om de christelijke inspiratie te integreren in het schoolleven. De kaarten zijn bedoeld voor het (buitengewoon) basisonderwijs, maar kunnen evengoed inspiratie bieden in het secundair onderwijs. In de pastorale steekkaarten vind je tips, blikverruimers, gespreksopeners en voorbeelden die helpen om het christelijk geloof praktisch en concreet te hertalen in alle aspecten van het hedendaagse schoolleven.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een huisstijl die je ook in jouw school, instelling, internaat, cvo … kan zichtbaar maken.

Eén van de mogelijkheden hiervoor is gebruik maken van de producten die de Firma Declercq aanbiedt aan groepsprijzen voor leden van onze koepel.

Raadpleeg alle finale visieteksten van de Raad van Bestuur en het directieteam.

In 2018 verkies jij met je bestuur een nieuw regionaal comité besturen (COBES). Zo bepaal je ook mee wie de besturen vertegenwoordigt in onze advies- en besluitvormingsstructuur. Jouw stem is belangrijk!

Snel naar:

Heel frequent - soms té frequent - brengt de overheid wijzigingen aan in de regelgeving voor het onderwijs. Die wijzigingen proberen we vóór de aanvang van elk schooljaar te bundelen in een overzicht.

Voor meer informatie kan je terecht bij de Dienst Lerenden:
lerenden [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
tel. 02 507 08 72.

Voor meer informatie kan je terecht bij de Dienst Personeel:
dienst_personeel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
tel. 02 507 07 01.

Zin in leren! zin in leven!, het nieuwe leerplanconcept voor het katholiek basisonderwijs is in volle ontwikkeling. Vanaf 1 september 2018 zal dit leerplanconcept de huidige leerplannen voor het basisonderwijs vervangen. In Zin in leren! Zin in leven! worden de leerinhouden geordend in ontwikkelvelden met onderliggende ontwikkelthema’s. Die thematiseren de harmonische ontwikkeling van kinderen.