Technisch adviseur en Technisch adviseur-coördinator

In het ambt van technisch adviseur-coördinator (TAC) en in dat technisch adviseur (TA) kunnen betrekkingen worden opgericht in scholen voor gewoon of buitengewoon secundair onderwijs en in centra voor volwassenenonderwijs.

Meer informatie hierover vind je onder de thema’s AmbtenOmkaderingTijdelijke aanstelling en Vaste benoeming