Team postinitieel onderwijs

Team postinitieel onderwijs

Kurt Berteloot
Teamverantwoordelijke
 • Algemene visie op postinitieel onderwijs (volwassenenonderwijs en hoger onderwijs)
 • Aanspreekpunt en coördinatie i.v.m. materies m.b.t. volwassenenonderwijs
 • Aansturen adviescommissies volwassenenonderwijs, hoger onderwijs en postinitieel onderwijs
 • Aansturen diocesane netwerken directies volwassenenonderwijs
 • Vertegenwoordiging VLOR (RLL, com. VWO, com. HBO5, com. OVA)
 • Belangenbehartiging volwassenenonderwijs (overheid, vakorganisaties)
 • Opvolgen samenwerking met de andere pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo
 • Contacten inspectie
kurt.berteloot [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 529 04 97 - 0479 96 06 14
Ton van Weel
Stafmedewerker
 • HBO5
 • Ondersteuning adviescommissies hoger onderwijs en postinitieel onderwijs
 • SOHO (doorstroom secundair hoger onderwijs)
 • Werkgroep HBO Verpleegkunde
 • Rationalisatie en macrodoelmatigheid (hoger onderwijs en HBO5)
 • Studiegeld en financiering hoger onderwijs
 • Nascholing
 • Beleidsthema’s hoger onderwijs
 • Coördinatie nascholingsinitiatieven volwassenenonderwijs
 • Schaalvergroting
ton.vanweel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 529 04 18 - 0495 27 05 79
Barbara Defreyne
Pedagogisch begeleider

ICT en handel

barbara.defreyne [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 09 - 0476 69 62 46
Eddy Demeersseman
Pedagogisch begeleider

Centrumbegeleider

 • Zorgbeleid
 • Taalbeleid
 • Kwaliteitsontwikkeling (datagebruik)
 • Innovaties (organisatorisch, pedagogisch-didactisch)
 • Leerplanimplementatie
 • Arbeidsmarkt (VDAB/Syntra, sectoren, convenants …)
 • Geletterdheid
 • Werkplekleren
 • Vlaamse Kwalificatiestructuur (inschalingen)
 • Schaalvergroting
 • Onderwijs aan gedetineerden
eddy.demeersseman [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 05 - 0486 47 55 30
Monique De Ridder
Pedagogisch begeleider

Centrumbegeleider

 • Coördinatie curriculumontwikkeling (opleidingsprofielen, leerplannen  ...)
 • Leerplanimplementatie
 • EVC-beleid
 • Vlaamse Kwalificatiestructuur (inschalingen)
monique.deridder [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 08 - 0492 73 26 45
Wouter Gorissen
Pedagogisch begeleider

Centrumbegeleider

 • Leerplanimplementatie
 • Tweedekansonderwijs
 • Leertrajectbegeleiding
 • NT2
 • Coördinatie collegiale visitaties
wouter.gorissen [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 08 06 - 0474 46 79 96
Tim Van Aken
Pedagogisch begeleider

Centrumbegeleider

 • Coördinatie pedagogische begeleiding volwassenenonderwijs
 • Kwaliteitsontwikkeling
 • Innovaties (organisatorisch, pedagogisch-didactisch)
 • Leerplanimplementatie
 • Internationalisering
tim.vanaken [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 03 - 0474 44 32 30
Elisabeth Gérardy
Pedagogisch begeleider

Centrumbegeleider

 • ontwikkeling EVC-instrumenten

   

elisabeth.gerardy [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0492 77 45 51