Taalbegeleiding

Taalbegeleiding (project voor scholen met 35 % of meer SES-leerlingen of indicatorleerlingen)

Doelgroep

Het taalproject zet Vlaanderenbreed in op basisscholen en secundaire scholen. De doelgroep wordt bepaald op basis van de volgende indicatoren.

  • Voor het basisonderwijs de concentratiegraad SES: 35% norm
  • Voor het secundair onderwijs: indicatorleerlingen: 35% norm

Strategische doelen

Het taalproject wil maximale ontplooiingskansen voor de onderwijstaal Nederlands bieden aan minder taalvaardige leerlingen in het basisonderwijs en het secundair onderwijs voor een bepaalde doelgroep van scholen.  

Daartoe zet het project in op de volgende doelen:

  1. Het ontwikkelen en ondersteunen van expertise en competenties van scholen op het vlak van taalvaardigheidsonderwijs Nederlands. Voor het secundair onderwijs waar raakpunten met het vak Nederlands op initiatief van en/of in samenwerking met de vakbegeleider Nederlands.
  2. Het ontwikkelen en ondersteunen van expertise en competenties van scholen op het vlak van Nederlands als school- en instructietaal. In het  so binnen het taalgericht vakonderwijs.
  3. Het ontwikkelen en ondersteunen van expertise en competenties van scholen op het vlak van onderwijs in een meertalige context.
  4. Het ontwikkelen en ondersteunen van expertise en competenties van scholen op het vlak van taalbeleid in de overgang basis-secundair onderwijs.
  5. Met als logisch gevolg: het ontwikkelen en ondersteunen van expertise en competenties van scholen op het vlak van taalbeleid in functie van een verhoogde taalvaardigheid van de leerlingen, in samenspraak met de begeleider taalbeleid (so) of de schoolbegeleider (bao).

Noot: de begeleiding so gebeurt op het niveau van de hele school i.f.v. een coherent taalbeleid, maar focust in de begeleiding op de klasvloer op de eerste graad.

Visie op begeleiden

De pedagogisch begeleiders ondersteunen de scholen op basis van de ondersteuningsnoden i.v.m. taalbeleid van de scholen. In het project voorziet de pedagogische begeleiding  een ondersteuningsaanbod dat aan alle in aanmerking komende scholen gecommuniceerd werd. Dat aanbod bestaat uit de positief geëvalueerde ondersteuningstrajecten en vormingen uit de werking van TOSO, Rand en Taal, 2KP en de reguliere begeleiding en nog  te ontwikkelen trajecten, die veel voorkomende noden kunnen dekken en aangepast worden op maat van de school. We denken daarbij aan intensieve trajecten zoals: overgang KS-LO, LO-SO,  talige hoeken,  breed evalueren in een taalbeleid, omgaan met kansarmoede, positief omgaan met meertaligheid, coöperatieve werkvormen , taalgericht vakonderwijs (so)…

Ondersteuningsprojecten kunnen zich in de tijd over meer dan één schooljaar spreiden.

Contactpersoon en communicatie

Het project taalbegeleiding wordt gecoördineerd door Fien Loman: fien.loman [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 08 25.

In elke regio zijn er taalbegeleiders met een specifieke opdracht taalbegeleiding voor de doelgroep van scholen.

De doelgroepscholen werden in maart 2015 schriftelijk op de hoogte gebracht van het project en de werkwijze door de coördinator van het project.

Informatie

Alle materialen en informatie met betrekking tot taalbeleid en Nederlands vind je op de doelgroepenpagina's van de verschillende niveaus: