Taak- en functiedifferentiatie

In het gewoon en het buitengewoon secundair onderwijs kunnen de punten van de globale puntenenveloppe o.a. worden aangewend voor de oprichting van uren voor taak- en functiedifferentiatie in de verschillende ambten.

Meer informatie hierover vind je onder het thema Omkadering