Subsidiëringsvoorwaarden

Om als personeelslid te kunnen worden gesubsidieerd, moet men voldoen aan een aantal decretale voorwaarden, o.a. wat betreft bekwaamheidsbewijs, taalkennis, goed zedelijk gedrag, genot van burgerlijke en politieke rechten enz.

Meer informatie hierover vind je onder het thema Tijdelijke aanstelling.